12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy. To już pewne!

Wczoraj w godzinach popołudniowych sejm przyjął poprawki senatu, prezydent zdążył nawet podpisać ustawę i jeszcze wczoraj udało się opublikować ją w dzienniku ustaw.

Dzisiaj weszła w życie ustawa z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117 http://dziennikustaw.gov.pl/).

Ustawa wprowadza dodatkowy, jednorazowy dzień 12 listopada 2018 r. jako dzień będący Świętem Narodowym. Ustawa stanowi, że jest to dzień wolny od pracy.

Skutki powyższej ustawy dla celów rozliczenia pracownika:

 

Dodatkowy jednorazowy dzień wolny

12 listopada 2018 r.

 

Minimalna ilość dni wolnych od pracy w listopadzie 2018 roku

10 dni

 

Maksymalna ilość dni pracujących w listopadzie 2018 roku

20 dni

 

Maksymalna ilość godzin pracy w listopadzie 2018 roku

160 godzin

 

Minimalny dodatek za pracę w nocy w listopadzie 2018 roku

2100/160*20% = 2,63 zł

 

Współczynnik do ekwiwalentu w 2018 roku

20,83


Ponadto, jeśli pracownik jest zatrudniony tylko przez część miesiąca w listopadzie, to sposób rozliczenia jego wynagrodzenia będzie inny niż przed wejściem w życie przepisu o dniu wolnym 12 listopada. Należy o tym pamiętać przy rozliczeniach, a jeśli pracownik został już rozliczony, bo np. zakończył pracę 5 listopada 2018 roku, należałoby wynagrodzenie przeliczyć na nowo i zrobić wyrównanie.

Proszę pamiętać także o tym, że złożone wcześniej przez pracowników wnioski urlopowe na 12 listopada 2018 roku, nie będą skutkować pomniejszeniem ilości dni urlopu możliwych do wykorzystania. Wniosek urlopowy na ten dzień będzie mieć taki sam skutek, jak wniosek urlopowy wypisany na niedzielę, która dla danego pracownika jest dniem wolnym od pracy.

Pierwotnie 12 listopada 2018 roku mieli nie świętować pracownicy jednostek handlowych, ale senat wprowadził poprawki do ustawy, które ostatecznie sejm przyjął.

W związku z pojawiającymi się różnymi opiniami dotyczących możliwości pracy jednostek handlowych 12 listopada, Państwowa Inspekcja Pracy zajęła stanowisko w tej sprawie:

„w związku z przyjęciem przez Sejm poprawki Senatu, w dniu 12 listopada 2018 r. obowiązywać będą ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta określone w przepisach ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni”

https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/98917,ograniczenia-handlu-w-dniu-12-11-2018-r-stanowisko-pip.html

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach