Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Usługi księgowe i podatki

Naszą ofertę kierujemy do klientów, którym zależy na rozwoju potencjału swojej firmy, koncentracji na głównej działalności oraz na redukcji kosztów funkcjonowania. Zapewniamy prowadzenie księgowości oraz podatków zgodnie z przepisami prawa. Oferujemy współpracę z zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę oraz posiadają dostęp do najnowszych narzędzi.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Zakres obsługi obejmuje m.in.: 

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Ewidencja kosztów prowadzona jest według wystandaryzowanego planu kont i standardowej polityki rachunkowości. Przekazywanie kompletu dokumentów następuje z częstotliwością dostosowaną do skali działalności Klienta 
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT) 
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym 
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez narzędzie BI Point na stronie www  
 • Dostęp on-line do kluczowych danych księgowych 
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru (management report) 
 • Systematyczne dostarczanie dowolnych analiz i raportów lub zdalny, 24 godzinny dostęp do modułu Business Intelligence na bazie informacji wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego 
 • Stały kontakt z głównym księgowym 
 • Konsultacje podatkowe z doradcą podatkowym 
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub według MSR oraz obsługa audytu 
 • Raportowanie do grupy kapitałowej, pakiety konsolidacyjne 
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP) 
 • Hot Line dla Klienta 
 • Wspomaganie procesu windykacji 
 • Przygotowanie płatności w systemie bankowym 
 • Inne usługi administracyjno-finansowe 

Informacje o usługach