Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Usługi księgowe i podatki

Naszą ofertę kierujemy do klientów, którym zależy na rozwoju potencjału swojej firmy, koncentracji na głównej działalności oraz na redukcji kosztów funkcjonowania. Zapewniamy prowadzenie księgowości oraz podatków zgodnie z przepisami prawa. Oferujemy współpracę z zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę oraz posiadają dostęp do najnowszych narzędzi.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Oferta specjalna dla START-UP 

Specjalna propozycja jest skierowana do firm, które oczekują obsługi księgowej w podstawowym zakresie, przy zapewnieniu dodatkowego wsparcia doradczego związanego z rozpoczęciem działalności.  

Oferując zwiększone zaangażowanie dot. wsparcia w organizacji procesów księgowych i kadrowo-płacowych klienta, mając na uwadze typową charakterystykę startupów, pozostajemy wciąż elastyczni cenowo. 

Standardowy zakres usług w przypadku specjalnej oferty dla start-up: 

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Prowadzenie dokumentacji kadrowej, przygotowywanie dokumentów kadrowych  
 • Ewidencja kosztów prowadzona jest według wystandaryzowanego planu kont uwzględniającego potencjalne potrzeby raportowe Klienta i standardowej polityki rachunkowości. 
 • Przekazywanie skanów dokumentów odbywa się przy wykorzystaniu udostępnionego narzędzia webowego do wymiany dokumentów 
 • Kalkulacja wynagrodzeń, przygotowanie list płac 
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) 
 • Przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS 
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym 
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości 
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez udostępnione narzędzie webowe 
 • Bieżąca komunikacja dotycząca spraw księgowych oraz pracowniczych 
 • Wsparcie doradcze partnerów - kancelarii doradztwa prawnego oraz doradców podatkowych 

Informacje o usługach