Kadry i płace

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę kadrowo- płacową.  Wspieramy w tworzeniu działów płacowych i personalnych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Kadry i płace

Usługi kadrowo- płacowe

Dział kadr i płac odpowiada za poprawne relacje pomiędzy pracownikami a zarządem firmy. Niestety, złożoność i częste zmiany regulacji prawnych mogą przysparzać trudności w wypełnieniu zobowiązań kierownictwa. Najlepszym rozwiązaniem dla pracodawców jest przekazanie kadr i płac wyspecjalizowanej jednostce, która z dużą uwagą monitoruje planowane i wchodzące w życie zmiany przepisów prawnych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Obsługa administracyjna PPK

W ramach usługi Pracowniczych Planów Kapitałowych, Mac Auditor zajmuje się poniższymi procesami:

Naliczanie płac z uwzględnieniem PPK:

 • Kalkulacja wynagrodzeń z uwzględnieniem wszystkich zaraportowanych zmian dotyczących stawek PPK, przystąpień i rezygnacji,
 • Przygotowanie kalkulacji na cele raportowania i procesowania płatności do wybranej instytucji prowadzącej program,
 • Terminowe przygotowanie przelewów/ plików bankowych związanych z programem.

Administrowanie PPK:

 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów związanych z PPK,
 • Administrowania przystąpieniami i rezygnacjami osób zatrudnionych,
 • Administrowanie zmianami w wysokości potrąceń na PPK,
 • Raportowanie do instytucji finansowej,
 • Przypominanie o obowiązujących terminach (np. kolejny termin autozapisu)
 • Zgłaszanie transferów/ wypłat z PPK,
 • Obsługa ewentualnych kontroli z PIP/ PFR/ Instytucji PPK w zakresie poprawności realizowanych procesów.

Obsługujemy również w całości proces wdrożenia procesu:

 • Analiza przedwdrożeniowa (moment wejścia do programu, analiza wynagrodzeń - predykcja budżetu PPK, konieczności modyfikacji procesów HR),
 • Konsultacje z organizacjami związkowymi/ przedstawicielstwem osób zatrudnionych– wsparcie konsultacyjne,
 • Wybór instytucji zarządzającej PPK– wsparcie konsultacyjne,
 • Poinformowanie zatrudnionych o wyborze,
 • Podpisanie umowy o zarządzanie PPK– wsparcie konsultacyjne,
 • Podpisanie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz zatrudnionych– wsparcie konsultacyjne,
 • Ewidencja oświadczeń o rezygnacji oraz wniosków o dobrowolne przystąpienie do programu osób w wieku 55-70 lat,
 • Przygotowanie listy osób objętych planem (załącznik do umowy o prowadzenie),
 • Konfiguracja oprogramowania kadrowo- płacowego, zapoznanie się z portalem do obsługi PPK.

Informacje o usługach