Kadry i płace

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę kadrowo- płacową.  Wspieramy w tworzeniu działów płacowych i personalnych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Kadry i płace

Usługi kadrowo- płacowe

Dział kadr i płac odpowiada za poprawne relacje pomiędzy pracownikami a zarządem firmy. Niestety, złożoność i częste zmiany regulacji prawnych mogą przysparzać trudności w wypełnieniu zobowiązań kierownictwa. Najlepszym rozwiązaniem dla pracodawców jest przekazanie kadr i płac wyspecjalizowanej jednostce, która z dużą uwagą monitoruje planowane i wchodzące w życie zmiany przepisów prawnych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Projekty naprawcze i korekty deklaracji - obsługa kontroli

Dla naszych klientów przygotowujemy oraz składamy deklaracje i korekty deklaracji do odpowiednich urzędów i instytucji:

  • Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA,
  • Deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, RCA, RZA i RSA,
  • Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA,
  • Deklaracje podatkowe PIT- 11, PIT- 4R, PIT- 8AR, IFT- 1, IFT- 1R,
  • Deklaracje miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób,  Niepełnosprawnych DEK- I- 0 oraz deklarację roczną DEK.

Zdobyte doświadczenie w obsłudze kadrowo- płacowej pozwala nam podejmować się zleceń, których celem są projekty naprawcze oraz korekty deklaracji. Służymy pomocą przedsiębiorcom, którzy w wyniku różnych zdarzeń mają niewyjaśnione sytuacje pracownicze z ZUS. W ramach usługi weryfikujemy powstałe błędy, przygotowujemy prawidłowo dokumenty i składamy je w odpowiednich urzędach. Oferta jest przygotowywana indywidualnie pod konkretną firmę. Pomagamy również przy zmianie biura rachunkowego, w celu całkowitego wyeliminowania pojawiania się błędów w deklaracjach. Każdy nasz klient może liczyć na nasze wsparcie przy obsłudze kontroli ZUS lub skarbowej. Wszelkie obowiązki względem urzędu, specjaliści Mac Auditor przejmują na siebie- przedsiębiorca jest informowany o każdym kolejnym etapie.

Informacje o usługach