Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Sprawozdawczość i raportowanie

Dla usprawnienia procesu decyzyjnego, bieżącego wglądu do danych księgowych, zmian i monitorowania kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego raportowanie i sprawozdawczość.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Raporty finansowe dla podmiotów giełdowych

Podmioty giełdowe, ze względu na dopuszczenie do obrotu publicznego, mają ściśle określone obowiązki dotyczące raportu finansowego.  

Spółki giełdowe są zobligowane do publikowania raportów bieżących. Zawierają one informacje odnośnie umów, inwestycje w nieruchomości, nabyci lub zbycie dużego pakietu akcji. Dodatkowo muszą przedstawiać również raporty okresowe, które zawierają m.in. informacje o kondycji finansowej spółki w postaci sprawozdań finansowych.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spółka obecna na GPW jest zobligowana do przekazania raportu finansowego do Komisji Nadzoru Finansowego, na GPW oraz do publicznej wiadomości (np. publikacja na stornie internetowej). 

Dodatkowe obostrzenia jakim podlegają spółki giełdowe to okresy w jakich muszą publikować swoje sprawozdania finansowe. Raporty dzielą się na: 

  • raport za I kwartał; 
  • raport półroczny, 
  • raport za III kwartał,  
  • raport roczny. 

Oferta Mac Auditor zawiera wszystkie powyższe komponenty. Podmiotom giełdowym służymy pomocą przy przygotowaniu raportów finansowych na każdym z obligatoryjnych etapów. Decydując się na podjęcie współpracy z naszymi specjalistami, klient może być pewien dochowania wszelkiej staranności, rzetelności oraz terminowości w przygotowywaniu raportów.  

Informacje o usługach