Kadry i płace

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę kadrowo- płacową.  Wspieramy w tworzeniu działów płacowych i personalnych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Kadry i płace

Usługi kadrowo- płacowe

Dział kadr i płac odpowiada za poprawne relacje pomiędzy pracownikami a zarządem firmy. Niestety, złożoność i częste zmiany regulacji prawnych mogą przysparzać trudności w wypełnieniu zobowiązań kierownictwa. Najlepszym rozwiązaniem dla pracodawców jest przekazanie kadr i płac wyspecjalizowanej jednostce, która z dużą uwagą monitoruje planowane i wchodzące w życie zmiany przepisów prawnych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Obsługa administracyjna składników wynagrodzeń

W ramach obsługi płacowej, oferujemy także obsługę świadczeń pozapłacowych takich jak pakiety medyczne, sportowe i inne. Dotyczy to zarówno prawidłowego rozliczenia tych świadczeń na listach płac jak i administrowania świadczeniami pozapłacowymi.

Prawidłowo identyfikujemy obowiązek naliczania składek ZUS i podatku oraz wskazujemy, kiedy składek ZUS się nie nalicza i jakie należy spełnić warunki, aby tak mogło być.

Świadczenia płacowe od lat są narzędziem motywowania pracowników, ale ostatnio stały się szczególnie ważne, w związku ze stałym zwiększaniem ilości miejsc pracy i trudnością z pozyskaniem oraz z zatrzymaniem w firmie pracowników. Zakłady pracy prześcigają się w zaoferowaniu pracownikom jak najkorzystniejszych warunków, w tym urozmaiconych świadczeń pozapłacowych, dostosowanych do potrzeb każdego z pracowników, a przynajmniej ich większości.

Rozszerzeniem bieżącego wsparcia w obszarze kadrowo- płacowym może być m.in. realizacja poniższych czynności:

Wdrożenie:

 • Analiza przedwdrożeniowa (wskazanie dostępnych rozwiązań, predykcja budżetu,  konieczności modyfikacji procesów HR),
 • Konsultacje dot. ewentualnych zmian w regulaminach pracy i wynagradzania,
 • Wsparcie w akcjach informacyjnych dot. przekazania pracownikom informacji o wdrażanym rozwiązaniu,
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umów z dostawcą rozwiązania,
 • Konfiguracja oprogramowania kadrowo- płacowego, ewentualna integracja z portalem bądź systemem dostawcy rozwiązania.

Wsparcie administracyjne:

 • Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów związanych z składnikiem wynagrodzeń/ benefitem pracowniczym,
 • Administrowanie zgłoszeniami i rezygnacjami pracowników,
 • Administrowanie zmianami w pakietach,
 • Raportowanie do firmy bądź instytucji dostarczającej dane rozwiązanie,
 • Przypominanie o obowiązujących terminach,
 • Obsługa ewentualnych kontroli i audytów w zakresie poprawności realizowanych procesów.

Informacje o usługach