Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Nasze usługi

Obsługa Płatności

Decydując się na powierzenie nam kompleksowych usług księgowych, możesz mieć pewność wsparcia w obsłudze płatności. W ramach współpracy będziemy realizować za Ciebie m. in.:

 • wprowadzanie przelewów,
 • generowanie zestawień bankowych,
 • pobieranie wyciągów bankowych,
 • generowanie potwierdzeń bankowych,
 • obsługę split payment,
 • prowadzić kontrolę terminów przelewów podatkowych.

Zintegrowany system, dzięki któremu dokonujemy transakcji, pozwala nam swobodnie ustalać dni, w których będą realizowane płatności. Dodatkowo dajemy możliwość wyboru sposobu akceptacji realizacji zobowiązań. Jesteśmy przygotowani zarówno do jednoosobowej akceptacji jak i  wieloetapowej. Cała obsługa płatności ustalana jest zgodnie z oczekiwaniami i wymogami przedsiębiorcy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

Zakres obsługi obejmuje m.in.: 

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Ewidencja kosztów prowadzona jest według wystandaryzowanego planu kont i standardowej polityki rachunkowości. Przekazywanie kompletu dokumentów następuje z częstotliwością dostosowaną do skali działalności Klienta 
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT) 
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym 
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez narzędzie BI Point na stronie www  
 • Dostęp on-line do kluczowych danych księgowych 
 • Sporządzanie miesięcznego raportu dla kierownictwa na podstawie danych księgowych wg indywidualnie ustalonego wzoru (management report) 
 • Systematyczne dostarczanie dowolnych analiz i raportów lub zdalny, 24 godzinny dostęp do modułu Business Intelligence na bazie informacji wprowadzonych do systemu finansowo-księgowego 
 • Stały kontakt z głównym księgowym 
 • Konsultacje podatkowe z doradcą podatkowym 
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości lub według MSR oraz obsługa audytu 
 • Raportowanie do grupy kapitałowej, pakiety konsolidacyjne 
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP) 
 • Hot Line dla Klienta 
 • Wspomaganie procesu windykacji 
 • Przygotowanie płatności w systemie bankowym 
 • Inne usługi administracyjno-finansowe 

Obsługa księgowa na systemie FK klienta

Decydując się na przekazanie księgowości w ręce specjalistów Mac Auditor, możesz mieć pewność, że dostosujemy naszą obsługą do Twojego systemu. Nasi pracownicy posiadają doświadczenie w pracy na wielu platformach finansowo księgowych- dla Państwa oznacza to usługę na najwyższym poziomie bez konieczności zapewnienia przeszkolenia z obsługi programu. Pracujemy bądź pracowaliśmy w przeszłości m.in. korzystając z poniżej wymienionych systemów:  

 • Comarch Optima 
 • Enova 365 
 • SAP Business One 
 • Symfonia ERP (Forte)
 • Rewizor 
 • Raks Sql
 • Dynamics Nav/Navision

Usługa głównego księgowego

Usługa dedykowana jest firmom, które oczekują nadzoru nad księgowością prowadzoną wewnętrznie. Zakres i forma współpracy ustalane są w zależności od potrzeb klienta. Nasze wsparcie może być świadczone zdalnie z biura Mac Auditor lub w siedzibie klienta. Poniżej prezentujemy przykładowy zakres usług w ramach pakietu.

Usługa świadczona jest w językach polskim i angielskim.

USŁUGI OFEROWANE W RAMACH PAKIETU: 

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych (monitorowanie procesów księgowych, wsparcie merytoryczne dla księgowych)
 • Nadzór nad procedurą zamknięcia miesiąca, w tym sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Sporządzanie i wysyłka do urzędu skarbowego jednolitych plików kontrolnych (JPK) w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości (w tym w formie e-sprawozdania) lub MSSF
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP) w zakresie danych księgowych

FINANSE

 • Raporty wspierające zarzadzanie płynnością finansową (preliminarze płatności, prognozy przepływów pieniężnych)
 • Wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych i faktoringowych

INFORMACJA MENEDŻESKA

 • Comiesięczna informacja o wynikach finansowych firmy
 • Dedykowane raporty zarządcze

RAPORTOWANIE DO GRUP

 • Raportowanie do grupy kapitałowej zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Wypełnianie pakietów konsolidacyjnych
 • Bezpośrednia komunikacja z kontrolerami finansowymi grupy

Księgowy na zastępstwo

W ramach usługi do klienta oddelegowany jest wysoko wykwalifikowany specjalista Mac Auditor, który będzie prowadził księgowość bądź wspierał klienta w uzgodnionym zakresie obowiązków, do momentu znalezienia odpowiedniej kandydatury, bądź docelowo stając się członkiem zespołu Klienta. 

Oprócz zapewnienia ciągłości obsługi podczas nieobecności członków zespołu, nasz specjalista może wspomóc Klienta we wdrożeniu nowego pracownika i zapoznaniu go z najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi pracy w programach finansowo-księgowych czy systemu klasyfikacji i identyfikacji dokumentów. 

Usługa księgowy na zastępstwo obejmuje stanowiska od asystenta, przez samodzielnego księgowego, po osoby o kompetencjach dyrektora finansowego.  

Podchodząc kompleksowo do potrzeb naszych klientów, oferujemy również usługę pracownika na zastępstwo w zakresie kadrowo- płacowym (stanowiska od asystenta, przez specjalistę, po HR managerów) oraz administracyjnym (stanowisko asystenta). 

Jakie są największe zalety tego rozwiązania? 

Ciągłość prac – bez względu na zwolnienia, choroby i urlopy, ponieważ po naszej stronie leży zapewnienie obsługi Państwa firmy i wywiązanie się z nałożonych obowiązków. 

Przejrzystość kosztów – klient płaci umowną stawkę za pełny okres obowiązywania umowy, dzięki czemu nie ponosi kosztów związanych z rekrutacją, zwolnieniami lekarskimi, itp. 

Przejrzystość współpracy – umowa sporządzana jest indywidualnie do każdego stanowiska, obejmuje szczegółowy zakres obowiązków, a każda zmiana jest każdorazowo omawiana i aneksowana po zatwierdzeniu przez klienta. 

Stały dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy – nasi specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje i posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu różnych form działalności, są stale wspierani przez członków naszego zespołu ekspertów. 

Nadzór procesów księgowych

Zakres usług i wybór konkretnych procesów księgowych, które miałyby podlegać nadzorowi ze strony specjalistów Mac Auditor jest ustalana indywidualnie z naszym klientem.  Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie takiej oferty, które w pełni odpowie na potrzeby i wymagania przedsiębiorców.  

Przykładowe procesy księgowe, które możemy objąć naszym nadzorem, są następujące: 

 • proces zamknięcia miesiąca-deklaracje VAT, kalkulacje CIT, 
 • księgowanie faktur zakupu i sprzedaży,  
 • analiza rozrachunków, 
 • sporządzanie i wysyłka Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK), 
 • obsługa płatności i rachunków bankowych.

Obsługa audytów i kontroli podatkowych

Naszym klientom oferujemy możliwość przeniesienia ciężaru kontroli na specjalistów Mac Auditor. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca zyskuje wiele korzyści:  

 • oszczędza swój czas, który musiałby poświęcić na przygotowanie dokumentacji oraz na wizytę kontrolera,  
 • chroni dostępność swojej powierzchni, kontrola odbywa się w wyznaczonych pomieszczeniach biura Mac Auditor,  
 • ma pewność rzetelności przygotowanych dokumentów, dodatkowo odpowiadamy na pytania audytora bazując na wieloletnim doświadczeniu i posiadanej wiedzy z zakresu finansowo- księgowej, 
 • jest na bieżąco informowany o każdym etapie kontroli.

Zaległości - projekty naprawcze

Oferta projektów naprawczych jest ustalana indywidualnie z klientem według jego wymagań i potrzeb oraz w zależności od skali powstałych błędów. Przykładowy zakres usług związanych z wyprowadzaniem zaległości księgowych, prezentuje się następująco: 

 • oceniamy faktyczny stan ksiąg rachunkowych,  
 • ustalamy i przedstawiamy harmonogram działań,  
 • wykonujemy zaległe księgowania, przygotowujemy zaległe ewidencje bądź korekty,  
 • informujemy o zaległych podatkach i składkach,  
 • pomagamy w kontakcie z urzędami, odpowiadamy na pisma urzędnicze, 
 • przejmujemy na siebie ciężar kontroli skarbowej oraz audytów, 
 • pomagamy zmienić biuro księgowe. 

Oferta specjalna dla START-UP 

Specjalna propozycja jest skierowana do firm, które oczekują obsługi księgowej w podstawowym zakresie, przy zapewnieniu dodatkowego wsparcia doradczego związanego z rozpoczęciem działalności.  

Oferując zwiększone zaangażowanie dot. wsparcia w organizacji procesów księgowych i kadrowo-płacowych klienta, mając na uwadze typową charakterystykę startupów, pozostajemy wciąż elastyczni cenowo. 

Standardowy zakres usług w przypadku specjalnej oferty dla start-up: 

 • Księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. Prowadzenie dokumentacji kadrowej, przygotowywanie dokumentów kadrowych  
 • Ewidencja kosztów prowadzona jest według wystandaryzowanego planu kont uwzględniającego potencjalne potrzeby raportowe Klienta i standardowej polityki rachunkowości. 
 • Przekazywanie skanów dokumentów odbywa się przy wykorzystaniu udostępnionego narzędzia webowego do wymiany dokumentów 
 • Kalkulacja wynagrodzeń, przygotowanie list płac 
 • Obliczanie wymaganych zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PIT) 
 • Przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS 
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym 
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości 
 • 24 godzinny dostęp on-line do kluczowych danych księgowych poprzez udostępnione narzędzie webowe 
 • Bieżąca komunikacja dotycząca spraw księgowych oraz pracowniczych 
 • Wsparcie doradcze partnerów - kancelarii doradztwa prawnego oraz doradców podatkowych 

Obsługa  podatkowo-rachunkowa

Nasze biuro rachunkowe zapewnia Klientom kompleksową obsługę i pomoc m.in. w poniższych kwestiach: 

 • kalkulacja podatków związanych z działalnością gospodarczą, m.in. CIT, PIT, VAT, sporządzanie i wysyłanie w imieniu Klienta stosownych deklaracji podatkowych
 • sporządzenie jednolitych plików kontrolnych np. JPK_VAT (JPK_V7M./JPK_V7K),
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE
 • wsparcie w kalkulacji innych podatków i opłat związanych z prowadzoną działalnością, często związanych ze specyfiką działalności danego przedsiębiorstwa, 
 • VAT i CIT Compliance, 
 • obsługa VAT podmiotów zagranicznych realizujących działalność w Polsce.

JPK-VAT 

Jednolity Plik Kontrolny to nic innego jak zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Plik ten musi być spójny z deklaracją VAT. Dokument wysyłany jest wyłącznie drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów.  

Wprowadzenie JPK- VAT miało na celu poprawienie efektywności kontroli podatkowych. Obecnie wszyscy czynni płatnicy podatku od towarów i usług zobowiązani są do co miesięcznego przekazania pliku (dotyczy to również miesięcy, w których przedsiębiorca nie odnotował transakcji obciążonych VAT-em). Przedsiębiorca rozliczający się kwartalnie tak samo podlega obowiązkowej wysyłce JPK-VAT co miesiąc.  

Całościowe podejście Mac Auditor do obsługi księgowej klientów obejmuję również usługę Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT. Przedsiębiorca podejmując z nami współpracę, może czuć się bezpiecznie- nasi specjaliści przygotują oraz wyślą w terminie odpowiedni JPK_VAT. 

Compliance VAT i CIT

VAT Compliance to zestaw profesjonalnych usług polegających na pomocy przedsiębiorcy w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług.  

W ramach usługi VAT Compliance oferujemy: 

 • wsparcie przy rejestracji podatników na potrzeby VAT/ VAT-EU – nasi specjaliści weryfikują czy dany przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji. 
 • prowadzenie rejestrów VAT- zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT,  
 • przygotowanie i weryfikację deklaracji VAT/ VAT-EU oraz JPK_VAT- na podstawie prowadzonych rejestrów, tworzymy i wysyłamy odpowiednie deklaracje VAT, dodatkowo wspieramy również w obowiązku wysyłki deklaracji podatkowych VAT-7 oraz VAT-7K.  
 • wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych 
 • wsparcie w procesie odzyskania zwrotu podatku VAT.  

CIT Compliance 

Właściwe wyliczenie podatku CIT przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pozwala uniknąć konsekwencji prawno- podatkowych.  

Wychodząc naprzeciw naszym klientom, Mac Auditor w ramach usługi CIT Compliance oferuje:  

 • kalkulacje kwoty należnego podatku CIT oraz zaliczek, 
 • pomoc w kalkulacji podatku odroczonego,  
 • przygotowanie rocznego zeznania podatkowego, 
 • wsparcie w przygotowaniu i podczas kontroli podatkowej, 
 • przygotowanie kompleksowego przeglądu podatkowego. 

Obsługa VAT podmiotów zagranicznych 

W szczególnych sytuacjach podmiot zagraniczny ma również obowiązek zarejestrowania się w Polsce jako podatnik podatku VAT, rozliczania polskiego podatku VAT oraz składania stosownych deklaracji VAT.  

Przykładami takich podmiotów są m.in.: 

 • przedsiębiorcy zagraniczni, którzy ustanowili w Polsce stałe miejsce wykonywania swojej działalności gospodarczej, z którego to miejsca świadczą usługi lub dokonują dostawy towarów, dla których miejscem świadczenia jest terytorium Polski; 
 • przedsiębiorcy zagraniczni, którzy nie ustanowili w Polsce stałego miejsca wykonywania swojej działalności gospodarczej, ale dokonują na terytorium Rzeczpospolitej dostaw towarów, lub świadczą usługi, dla których to oni, a nie nabywca, są zobowiązany do rozliczenia należnego podatku VAT.   

Nasi specjaliści oferują pomoc przedsiębiorcom zagranicznym przy zebraniu odpowiednich dokumentów do rejestracji oraz przy rejestracji. Wspierają przy wyjaśnianiu nieprawidłowości w komunikacji z urzędami. Po ustanowieniu podatnika czynnym płatnikiem, prowadzą pełną obsługę VAT. Komunikacja z klientem odbywa się w języku polskim bądź angielskim.  

Sporządzanie sprawozdań finansowych (e-sprawozdania)

W dniu 1/10/2018 wszedł w życie obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych do KRS w formie elektronicznej. Elektroniczne raportowanie sprawozdań finansowych (według ustawy) dotyczy jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, a także podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Za sporządzenie e-sprawozdania odpowiedzialni są kierownicy konkretnej działalności. Zazwyczaj są to: członkowie zarządu, wspólnicy, komplementariusze. W związku z wejściem w życie elektronicznej formy sporządzania i składania sprawozdań finansowych, powstał obowiązek elektronicznego podpisywania dokumentu.  

E-sprawozdanie może być opatrzone podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym ePUAP lub e-dowodem.  

Firma Mac Auditor, oferuje pomoc swoim klientom na każdym etapie. Począwszy od przygotowania sprawozdania finansowego w odpowiedniej strukturze pliku xml, zatwierdzenia go przez odpowiednie osoby, pomocy przy podpisaniu do złożenia dokumentu w KRS. 

Sporządzanie sprawozdań XBRL - ESEF 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi przez dyrektywę Komisji Europejskiej od dnia 1/01/2020, roczne sprawozdania finansowe muszą być tworzone w postaci ESEF- Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania.  

Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE. W Polsce są to spółki z rynku głównego GPW.  

Główne założenia raportowania w ESEF, zakładają, że wszystkie raporty roczne sporządzane przez Emitentów będą tworzone i publikowane w formacie XHTML. Dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwe odczytywanie każdego raportu za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.  

Po drugie, skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, ang. IFRS) będą znakowane/tagowane przy użyciu języka znacznikówXBRL. 

XBRL (Extensible Business Reporting Language) jest to rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej upraszczający i przyśpieszający raportowanie oraz analizę informacji finansowych. Podstawowym elementem  języka XBRL jest taksonomia czyli słownik zawierający zestaw informacji określających oraz klasyfikujących pojęcia, które mogą wystąpić w sprawozdaniach finansowych. W przypadku spółek notowanych na giełdach mamy do czynienia z taksonomią ESEF, która zawiera w sobie pojęcia znane z MSSF. 

Nowe wymogi ESEF dotyczą lat obrotowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 roku lub później. Część ze zmian będzie jednak obowiązywać dopiero od roku 2022. Nowe ustalenia wejdą w życie w dwóch fazach.  

W pierwszej fazie (od 1/01/2020) podstawowe elementy sprawozdania finansowego prócz informacji dodatkowej będą znakowane szczegółowo.  

W drugiej fazie (od 01/2022) obowiązywać będzie znakowanie informacji dodatkowych, już na poziomie zbiorowym.  

Mając na uwadze świeżość przepisów, szereg nowych i skomplikowanych słów i skrótów technologicznych, Mac Auditor świadczy pomoc w zakresie przygotowania sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF. Nasza oferta skierowania jest do zobligowanych podmiotów, którzy nie są przygotowani merytorycznie do wykonania sprawozdania, nie posiadają odpowiedniego oprogramowania bądź nie chcą zdecydować się na jego wprowadzenie. Oferta skrojona jest według potrzeb naszego klienta i odpowiada na jego potrzeby.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej emitentów. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020. 

Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych

Doświadczenie pracy z naszymi klientami, pozwala nam w sposób efektywny, terminowy i rzetelny przygotować lub wesprzeć w przygotowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wiedząc, że działy księgowe poszczególnych podmiotów nie zawsze mają odpowiednich pracowników, nasi specjaliści oferują swoją pomoc. W ramach sporządzania konsolidacji pakietów oferujemy: 

 • przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań zgodnych z Ustawą o rachunkowości oraz MSSF, w tym także skonsolidowanych sprawozdań spółek publicznych, 
 • skonsolidowana sprawozdawczość zarządcza grup kapitałowych, 
 • nadzór nad procesami zamknięcia miesiąca w grupach kapitałowych, 
 • wdrożenia oprogramowania dedykowanego do konsolidacji grup kapitałowych. 

Raporty finansowe dla podmiotów giełdowych

Podmioty giełdowe, ze względu na dopuszczenie do obrotu publicznego, mają ściśle określone obowiązki dotyczące raportu finansowego.  

Spółki giełdowe są zobligowane do publikowania raportów bieżących. Zawierają one informacje odnośnie umów, inwestycje w nieruchomości, nabyci lub zbycie dużego pakietu akcji. Dodatkowo muszą przedstawiać również raporty okresowe, które zawierają m.in. informacje o kondycji finansowej spółki w postaci sprawozdań finansowych.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, spółka obecna na GPW jest zobligowana do przekazania raportu finansowego do Komisji Nadzoru Finansowego, na GPW oraz do publicznej wiadomości (np. publikacja na stornie internetowej). 

Dodatkowe obostrzenia jakim podlegają spółki giełdowe to okresy w jakich muszą publikować swoje sprawozdania finansowe. Raporty dzielą się na: 

 • raport za I kwartał; 
 • raport półroczny, 
 • raport za III kwartał,  
 • raport roczny. 

Oferta Mac Auditor zawiera wszystkie powyższe komponenty. Podmiotom giełdowym służymy pomocą przy przygotowaniu raportów finansowych na każdym z obligatoryjnych etapów. Decydując się na podjęcie współpracy z naszymi specjalistami, klient może być pewien dochowania wszelkiej staranności, rzetelności oraz terminowości w przygotowywaniu raportów.  

Raportowanie menedżerskie

Raporty menadżerskie to kluczowe rozwiązanie z punktu widzenia zarządzania organizacją lub jej częścią. Raporty te przedstawiają w sposób przejrzysty oraz elegancki najważniejsze wskaźniki i ich zmiany. Prezentowane są również odniesienia do planów, budżetów, ale także do poprzednich okresów raportowych.  

Celem nadrzędnym raportowania menadżerskiego jest jak największe odciążenie przedsiębiorców w ich codziennych obowiązkach oraz pomoc przy prowadzeniu ich działalności.  

Kwestia raportowania menadżerskiego w Mac Auditor, jest ustalana indywidulanie z klientem. Oferta jest przygotowywana pod konkretne potrzeby danego przedsiębiorcy.  

Zakres oraz sposób prezentacji niezbędnych danych jest zgodny z oczekiwaniami firmy.  

W ramach usługi, oferujemy opracowanie i analizę, m.in.: budżetówsprawozdań finansowych, wartości sprzedaży, wartości marży, struktury przychodów i kosztów.

Raportowanie grupowe

Oczekiwaniem właścicieli jest sprawne raportowanie danych finansowych z wszystkich jednostek grupy i łączenie danych na szczeblu nadrzędnym.  

Kluczowe jest w takim przypadku ujednolicenie formatów raportowania oraz dostosowanie harmonogramu prac związanych z raportowaniem do wymogów poszczególnych krajów, ale także dobór odpowiednich narzędzi raportowych, które będą użyteczne bez względu na lokalizację odbiorców i zrozumiałe dla użytkowników w różnych krajach.  

Najczęstszymi obszarami, które podlegają raportowaniu są:  

 • Szczegółowe raporty kosztowe 
 • Należności i zobowiązania  
 • Raporty wyników jednostkowe i grupowe 
 • Raporty budżetowe 
 • Bilanse jednostkowe i łączne 
 • Raporty dot. Rentowności projektów 
 • Pakiety konsolidacyjne  
 • Raporty grupowe przygotowywane w oparciu o template’y wypracowane przez grupę.

Platforma raportowa Dashboard – Microsoft Power BI 

Co raz częściej standardowe raportowanie przy wykorzystaniu Excela zostaje wypierane przez różne nowoczesne aplikacje. Jedną z takich aplikacji jest platforma raportowa DASHBOARD – Power BI. 

Oprogramowanie Power BI jest narzędziem do analizy biznesowej. Umożliwia dostęp do różnych źródeł danych, które po przekształceniu przy użyciu wizualizacji, dają czytelne oraz dynamiczne raporty. Zamiast przedstawiać dane w formie tabeli z wierszami i pełnymi cyfr kolumnami, te same informacje można zaprezentować wykorzystując: kolory, kształty i rozmiary obiektów graficznych. 

Zalety platformy raportowej Power BI: 

 • raporty mogą być tworzone przez użytkowników niezależnie od poziomu wiedzy informatycznej,  
 • przy tworzeniu raportu możemy wykorzystać dane z arkusza kalkulacyjnego, a następnie pracować nad ich modelowaniem, raporty są efektywne i atrakcyjne, 
 • forma raportów (wizualna i interaktywna) sprzyja analizowaniu danych i szybkiemu wyciąganiu wniosków, 
 • istnieje możliwość automatycznego pobierania danych,  
 • współpracuje z najpopularniejszymi programami pakietu Office (Excel oraz Power Point) 
 • raporty umieszczone na PowerBi.com są dostępne przez przeglądarkę i aplikacje mobilne,  
 • dynamiczne rozwijająca się platforma, aktualizacje wprowadzane są co miesiąc- zawsze poprzedzone instruktażowym filmem. 

Kompilacja sprawozdań finansowych 

Celem usługi kompilacji jest wykorzystanie wiedzy naszych specjalistów z zakresu rachunkowości do pomocy przy zebraniu, sklasyfikowaniu i podsumowaniu informacji finansowych. 

Podczas kompilacji sprawozdań finansowych wykorzystywane są zapisy księgowe, dokumenty, wyjaśnienia i inne dokumenty dostarczone przez zarząd firmy. Kompilacja następuje na podstawie tylko i wyłącznie danych, które zostaną udostępnione przez kierownictwo.  

Zaległe sprawozdania finansowe 

Celem usługi jest pomoc Klientowi w przygotowaniu i złożeniu we właściwych instytucjach (KRS, urząd skarbowy) zaległych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności (art. 79 ustawy o rachunkowości). 

Usługa obejmuje: 

 • przygotowanie na rzecz Klienta zaległego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności na podstawie dostępnych dokumentów i danych, 
 • przygotowanie na rzecz Klienta projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników (lub innego właściwego organu spółki) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności, 
 • pomoc Klientowi w złożeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w urzędzie skarbowym. 

Elektroniczny obieg dokumentów (comarch DMS, Microsoft Sharepoint)

Posiadając doświadczenie w pracy z dokumentami oraz programami służącymi do elektronicznego obiegu, naszym klientom rekomendujemy programy firmy Comarch-DMS oraz program Microsoft Sharepoint.  

Aplikacja Comarch DMS (Document Management System) to narzędzie, służące do prostego modelowania różnego typu procesów w zakresie obiegu dokumentów. Rozwinięte funkcje pomogą wdrożyć oraz usprawnić np. elektroniczny obieg faktur kosztowych, umów, zgłoszeń, wniosków pracowników i realizację zapotrzebowań czy dokumentacji technicznych. 

Do korzyści programu możemy zaliczyć: 

 • ochrona przed utratą danych, przechowujemy dokumenty w wersji elektronicznej, zniszczenie wersji papierowej nie jest problemem,  
 • zautomatyzowanie i skrócenie czasu pracy z dokumentami elektronicznymi,  
 • szybkie dodawanie dokumentów,  
 • redukcja kosztów poprzez ograniczenie papierowych dokumentów, 
 • pełna obsługa korespondencji firmy, z poziomu systemu oraz aplikacji, 
 • przypomnienie o dokumentach, które czekają na podjęcie decyzji. 

Drugim, polecanym przez nas narzędziem, jest aplikacja systemu Microsoft –Sharepoint. Do zalet programu możemy z pewnością zaliczyć, że współgra z systemem operacyjnym Microsoft, w związku z tym jest dostępna z poziomu strony internetowej, aplikacji oraz systemu.

Używając Sharepoint możemy liczyć na:  

 • szybką rejestrację dokumentów przychodzących i wychodzących, 
 • usprawnienie procesu akceptacji dokumentów w oparciu o równoległe i sekwencyjne ścieżki akceptacji, 
 • zoptymalizowanie czasu pełnego obiegu dokumentu, 
 • monitoring fizycznej lokalizacji dokumentu, 
 • kontrolę dostępu i wprowadzanych zmian. 

Narzędzia do fakturowania ERP XT 

W swojej długoletniej pracy, Mac Auditor miał okazję przetestować wiele programów służących do generowania faktur. Z czystym sumieniem możemy rekomendować narzędzie firmy Comarch – ERP XT.  

Narzędzie jest bardzo intuicyjne i proste w użyciu. Według nas i naszych klientów, którzy już korzystają z oprogramowania, najważniejsze zalety to: 

 • możliwość wystawienie faktury nawet w 10 sekund, po wprowadzeniu numeru NIP kontrahenta, pozostałe dane podstawiają się automatycznie (sprawdzanie danych z bazą GUS), istnieje również możliwość wystawienia dokumentu w aplikacji mobilnej połączonej z systemami Android i iOS,  
 • możliwość wysłania gotowego dokumentu do kontrahenta drogą mailową z poziomu programu ERP XT,  
 • brak konieczności weryfikacji poprawności wystawianych dokumentów, program zawsze działa zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
 • oprócz podstawowej faktury VAT w programie ERP XT można wystawić faktury VAT marża, pro- formy, faktury zaliczkowe oraz faktury walutowe,  
 • w aplikacji mobilnej możliwe jest dodawanie towarów na fakturę za pomocą kodów kreskowych odczytywanych przez kamerę telefonu,  
 • program stosuje automatyczne podpowiedzi, aby jeszcze w prostszy sposób poruszać się po narzędziu, 
 • system pilnuje i przypomina o ważnych terminach, jak chociażby o wysyłce deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego, 
 • istnieje możliwość edycji wydruków i szablonów maili, dzięki temu rozwiązaniu każdy przedsiębiorca jest w stanie stworzyć własny unikalny wydruk np. z logo firmy,  
 • program posiada wbudowaną wymianę danych z systemami bankowości elektronicznej, zarówno za pomocą plików jak i automatycznych webserwisów. Dzięki temu można wysłać paczkę przelewów do systemu bankowego oraz zaczytać wyciągi bankowe do programu ERP. 

Microsoft Power BI i Comarch Analizy BI

Microsoft Power BI przede wszystkim służy do analizy biznesowej, dzięki wizualizacji danych umożliwia tworzenie przejrzystych raportów.   

Dzięki zastosowaniu programu Power Bi, przedsiębiorcy mogą pozwolić sobie na: 

 • śledzenie realizacji założonych KPI,  
 • wizualizację danych na mapach,  
 • tworzenie skomplikowanych i złożonych wykresów, 
 • budowę pulpitów menadżerskich. 

Microsoft Power BI jest narzędziem, które bazuje na znanych nam rozwiązaniach- Excel. Pozwala na wykorzystanie danych z różnych źródeł. Nakłady pieniężne nie muszą być wysokie, aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności (wersja podstawowa jest bezpłatna). W przypadku gdy korzystamy z CRM-u, mamy możliwość pełnej konfiguracji narzędzi.  

Kolejnym, rekomendowanym przez nas narzędziem jest Comarch BI Point. Dzięki programowi przedsiębiorca ma możliwość odkrycia kompleksowych i wielowymiarowych analiz, które posłużą do podejmowania biznesowych decyzji. 

Do funkcjonalności produktu zaliczają się między innymi: 

 • tworzenie kreatywnych raportów i analiz, usprawniających zarządzanie firmą oraz podejmowanie decyzji dla rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa, 
 • dostępność wszelkich wygenerowanych dokumentów przez umieszczenie ich w chmurze, 
 • atrakcyjne przedstawienie danych, uwzględniające cele i założenia kierownictwa, tzw. Dashboard, 
 • pełna responsywność narzędzia umożliwiająca pracę zarówno na komputerach jak i urządzeniach przenośnych (smartfony, tablety), 
 • gwarancja bezpieczeństwa danych, stała archiwizacja i ograniczony dostęp, 
 • możliwość zestawienia ze sobą danych z różnych źródeł, zarówno wewnętrznych jak i np. wskaźników gospodarczych. 

 

Automatyzacja procesów (zakupowe, kosztowe, bankowe, sprzedażowe, płacowe)

W obszarze księgowości najczęściej automatyzacji podlegają procesy związane z rejestracją faktur zakupowych, rozliczeniami bankowymi, płatnościami za usługi, dekretowanie faktur oraz raportowanie.  

Skuteczne wprowadzenie automatyzacji może okazać się dla wielu przedsiębiorstw wyzwaniem. W takim przypadku warto skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm, które miały możliwość pracy na wielu systemach oraz specjalistów od IT, którzy dobiorą odpowiednie narzędzia do potrzeb i wymogów firmy. 

 

Integracja danych  (w  ramach różnych systemów ERP) 

Nasi klienci korzystają z wielu zróżnicowanych rozwiązań informatycznych wspierających ich działania w obszarze sprzedaży, produkcji, spraw magazynowych, spraw pracowniczych. Część danych z takich ewidencji podlega następnie ujęciu w ewidencji księgowej bądź ma wpływ na prowadzone rozliczenia.

Integrując dane z zewnętrznych systemów z systemem, którego używamy do prowadzenia ksiąg bądź spraw pracowniczych, oszczędzamy zasoby czasowe zarówno po stronie pracowników naszego biura rachunkowego, jak i zespołów naszych klientów. 

Najczęściej stosujemy i wdrażamy integracje danych:

 • Pomiędzy oprogramowaniem handlowym naszych klientów a systemem finansowo-księgowym,
 • Systemy ewidencji czasu pracy, zarządzania nieobecnościami z systemem kadrowo-płacowym,
 • Zewnętrznymi systemami, w których nasi klienci prowadzą ewidencje pomocnicze – np. dot. środków trwałych, sprzedaży,
 • Pomiędzy systemami elektronicznego obiegu dokumentów a systemem finansowo-księgowym,
 • Przygotowując raporty „wsadowe” do procesów fakturowania, raporty kosztów,
 • Eksporty danych finansowych z systemu finansowo księgowego do systemów controllingowych i raportowych naszych klientów.

Comarch Moje Biuro Rachunkowe

Comarch dostarcza rozwiązanie Moje Biuro Rachunkowe - narzędzie webowe i aplikację mobilną, które mogą służyć do wymiany informacji między klientem a biurem rachunkowym.

Narzędzie umożliwia:

 • wystawianie dokumentów sprzedaży;
 • przesyłanie dokumentów kosztowych za pomocą skanu/ zdjęcia wykonanego bezpośrednio urządzeniem mobilnym;
 • korzystanie z funkcjonalności Comarch OCR;
 • wstępne przypisanie dokumentów; z powrotem,
 • klient otrzymuje z biura rachunkowego informację o obowiązkach podatkowych i ZUS.

Aplikacja jest już dostępna na urządzenia z systemem Android, a wkrótce także na iOS.

Informacje o usługach