Audyt i doradztwo finansowe

Celem świadczonych przez nas usług audytorskich jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta.

Audyt i doradztwo finansowe

Audyt instytucji finansowych

Celem świadczonych przez nasz zespół usług jest uwiarygodnienie informacji finansowych poprzez wydanie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, wspieranie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w sprostaniu licznym wymaganiom nakładanym przez regulacje prawne, organy nadzoru, depozytariuszy oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku kapitałowego.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Audyt ogólny

Skontaktuj się z nami

*pola wymagane

Przegląd sprawozdań finansowych

Przegląd sprawozdania finansowego to prostsza i szybsza od badania sprawozdania finansowego metoda uzyskania gwarancji, że dane finansowe firmy oddają jej faktyczną kondycję. Jest to czynność rewizji finansowej realizowana zgodnie z odpowiednio Krajowym Standardem Przeglądu (KSP) 2400 lub KSP 2410, której celem jest uzyskanie przez biegłego rewidenta ograniczonej pewności, przede wszystkim poprzez kierowanie zapytań i przeprowadzanie procedur analitycznych dotyczących tego, czy półroczne sprawozdanie finansowe jednostki jako całość nie zawiera istotnych nieprawidłowości, umożliwiających sformułowanie wniosku na temat tego, czy uwagę biegłego rewidenta zwróciło cokolwiek, co kazałoby mu sądzić, że półroczne sprawozdanie finansowe jednostki nie zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej oraz sporządzenie raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego jako całości. W wyniku przeprowadzonego przeglądu biegły rewident wydaje raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego.

Dlaczego warto zlecić usługę przeglądu?

  • dla banku, dla kontrahentów, dla rady nadzorczej, by zyskać większą pewność, że firma działa prawidłowo i jest wiarygodna
  • dla właściciela, który powierza zarządzanie firmą, by zyskać większą pewność, że majątek firmy przekazano w dobre ręce
  • dla zarządzającego, który potrzebuje zewnętrznej, niezależnej perspektywy eksperta, który na co dzień przygląda się setkom innych przedsiębiorstw i doskonale wskazuje ryzyka podatkowe, księgowe i prawne
  • przegląd, w odróżnieniu od badania sprawozdania finansowego, można przeprowadzić w każdym momencie roku bilansowego
  • przegląd jest krótszy i mniej uciążliwy dla firmy
  • cena przeglądu jest znacznie niższa niż pełnego badania sprawozdania finansowego

Na czym polega usługa przeglądu?

  • przeglądy przeprowadza się poprzez analizę danych finansowych, wgląd do ksiąg rachunkowych
  • biegły rewident pozyskuje również informacje od kierownictwa i pracowników jednostki
  • biegły rewident nie wskazuje braków w firmie, skupia się na obszarach ryzyka
  • usługa kończy się przedstawieniem raportu podpisanego przez biegłego rewidenta

Informacje o usługach