Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Rozwiązania systemowe

Będąc specjalistami w swojej branży oferujemy nie tylko kompleksową usługę outsourcingu księgowości, ale również staramy się przekonać naszych klientów do innowacyjnych rozwiązań systemowych.  Wdrażane przez nas funkcjonalności mają zautomatyzować wybrane procesy, usprawnić działania operacyjne, a tym samym wygospodarować więcej czasu na kluczową działalność przedsiębiorstwa. Służymy pomocą przy dobraniu odpowiedniego rozwiązania do potrzeb klienta i jego struktury organizacyjnej.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Integracja danych  (w  ramach różnych systemów ERP) 

Nasi klienci korzystają z wielu zróżnicowanych rozwiązań informatycznych wspierających ich działania w obszarze sprzedaży, produkcji, spraw magazynowych, spraw pracowniczych. Część danych z takich ewidencji podlega następnie ujęciu w ewidencji księgowej bądź ma wpływ na prowadzone rozliczenia.

Integrując dane z zewnętrznych systemów z systemem, którego używamy do prowadzenia ksiąg bądź spraw pracowniczych, oszczędzamy zasoby czasowe zarówno po stronie pracowników naszego biura rachunkowego, jak i zespołów naszych klientów. 

Najczęściej stosujemy i wdrażamy integracje danych:

  • Pomiędzy oprogramowaniem handlowym naszych klientów a systemem finansowo-księgowym,
  • Systemy ewidencji czasu pracy, zarządzania nieobecnościami z systemem kadrowo-płacowym,
  • Zewnętrznymi systemami, w których nasi klienci prowadzą ewidencje pomocnicze – np. dot. środków trwałych, sprzedaży,
  • Pomiędzy systemami elektronicznego obiegu dokumentów a systemem finansowo-księgowym,
  • Przygotowując raporty „wsadowe” do procesów fakturowania, raporty kosztów,
  • Eksporty danych finansowych z systemu finansowo księgowego do systemów controllingowych i raportowych naszych klientów.

Informacje o usługach