Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Sprawozdawczość i raportowanie

Dla usprawnienia procesu decyzyjnego, bieżącego wglądu do danych księgowych, zmian i monitorowania kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego raportowanie i sprawozdawczość.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Platforma raportowa Dashboard – Microsoft Power BI 

Co raz częściej standardowe raportowanie przy wykorzystaniu Excela zostaje wypierane przez różne nowoczesne aplikacje. Jedną z takich aplikacji jest platforma raportowa DASHBOARD – Power BI. 

Oprogramowanie Power BI jest narzędziem do analizy biznesowej. Umożliwia dostęp do różnych źródeł danych, które po przekształceniu przy użyciu wizualizacji, dają czytelne oraz dynamiczne raporty. Zamiast przedstawiać dane w formie tabeli z wierszami i pełnymi cyfr kolumnami, te same informacje można zaprezentować wykorzystując: kolory, kształty i rozmiary obiektów graficznych. 

Zalety platformy raportowej Power BI: 

  • raporty mogą być tworzone przez użytkowników niezależnie od poziomu wiedzy informatycznej,  
  • przy tworzeniu raportu możemy wykorzystać dane z arkusza kalkulacyjnego, a następnie pracować nad ich modelowaniem, raporty są efektywne i atrakcyjne, 
  • forma raportów (wizualna i interaktywna) sprzyja analizowaniu danych i szybkiemu wyciąganiu wniosków, 
  • istnieje możliwość automatycznego pobierania danych,  
  • współpracuje z najpopularniejszymi programami pakietu Office (Excel oraz Power Point) 
  • raporty umieszczone na PowerBi.com są dostępne przez przeglądarkę i aplikacje mobilne,  
  • dynamiczne rozwijająca się platforma, aktualizacje wprowadzane są co miesiąc- zawsze poprzedzone instruktażowym filmem. 

Informacje o usługach