Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Sprawozdawczość i raportowanie

Dla usprawnienia procesu decyzyjnego, bieżącego wglądu do danych księgowych, zmian i monitorowania kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego raportowanie i sprawozdawczość.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych

Doświadczenie pracy z naszymi klientami, pozwala nam w sposób efektywny, terminowy i rzetelny przygotować lub wesprzeć w przygotowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wiedząc, że działy księgowe poszczególnych podmiotów nie zawsze mają odpowiednich pracowników, nasi specjaliści oferują swoją pomoc. W ramach sporządzania konsolidacji pakietów oferujemy: 

  • przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań zgodnych z Ustawą o rachunkowości oraz MSSF, w tym także skonsolidowanych sprawozdań spółek publicznych, 
  • skonsolidowana sprawozdawczość zarządcza grup kapitałowych, 
  • nadzór nad procesami zamknięcia miesiąca w grupach kapitałowych, 
  • wdrożenia oprogramowania dedykowanego do konsolidacji grup kapitałowych. 

Informacje o usługach