Kadry i płace

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę kadrowo- płacową.  Wspieramy w tworzeniu działów płacowych i personalnych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Kadry i płace

Usługi kadrowo- płacowe

Dział kadr i płac odpowiada za poprawne relacje pomiędzy pracownikami a zarządem firmy. Niestety, złożoność i częste zmiany regulacji prawnych mogą przysparzać trudności w wypełnieniu zobowiązań kierownictwa. Najlepszym rozwiązaniem dla pracodawców jest przekazanie kadr i płac wyspecjalizowanej jednostce, która z dużą uwagą monitoruje planowane i wchodzące w życie zmiany przepisów prawnych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Obsługa kadrowa i prowadzenie akt osobowych

Decydując się na powierzenie  obsługi kadrowej i akt osobowych Mac Auditor, nasi specjaliści przejmą kompleksowo wszelkie obowiązki, a przede wszystkim:

 • przygotowanie dokumentów na start zatrudnienia, m.in. umowy o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, zakresu obowiązków, skierowania na badania,
 • przygotowanie dokumentów w trakcie zatrudnienia, tj. dokumentów potocznie zwanych aneksami, czyli porozumienia zmieniające bądź wypowiedzenia zmieniające oraz pism dotyczących kar porządkowych, czyli kary upomnienia i nagany,
 • informowanie o kończących się umowach o pracę,
 • przygotowanie dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia, tj. rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz świadectwa pracy,
 • zgłoszenie pracownia oraz zgłoszenie członków rodziny pracownika do ZUS, zgłaszanie zmian w ZUS oraz wyrejestrowanie pracownika,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie limitów urlopów, ewidencjonowanie wykorzystanych urlopów oraz weryfikacji ilości dni urlopów pozostałych do wykorzystania,
 • ewidencjonowanie wszelkich nieobecności pracowników, które mają wypływ na wynagrodzenie,
 • weryfikowanie ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma od komorników,
 • przygotowanie umów zlecenia i o dzieło,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Usługi przede wszystkim świadczymy w naszym biurze rachunkowym. Na życzenie klienta prowadzimy administrację kadrową również w miejscu jego prowadzenia działalności. W takim przypadku dodatkowo kontaktujemy się z pracodawcą oraz pracownikami. Przekazujemy pracodawcy dokumenty do podpisu (umowy o pracę, rozwiązania umów, świadectwa pracy), pomagamy pracownikom wypełnić dokumenty do zatrudnienia, przekazujemy pracownikom dokumenty do podpisu, udzielamy informacji i wyjaśnień. Działamy zgodnie z procedurami realizacji polityki personalnej,  ustalonymi w danym przedsiębiorstwie. A jeśli takie procedury nie istnieją, to wspólnie z klientem wypracowujemy model obsługi.

Każda oferta jest przygotowywana po rozmowach z klientem, zbadaniu jego potrzeb i wymagań. Do każdego przedsiębiorcy podchodzimy indywidualnie, jesteśmy otwarci na jego propozycje oraz oczekiwania.

Informacje o usługach