Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Sprawozdawczość i raportowanie

Dla usprawnienia procesu decyzyjnego, bieżącego wglądu do danych księgowych, zmian i monitorowania kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego raportowanie i sprawozdawczość.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Sporządzanie sprawozdań finansowych (e-sprawozdania)

W dniu 1/10/2018 wszedł w życie obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych do KRS w formie elektronicznej. Elektroniczne raportowanie sprawozdań finansowych (według ustawy) dotyczy jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, a także podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Za sporządzenie e-sprawozdania odpowiedzialni są kierownicy konkretnej działalności. Zazwyczaj są to: członkowie zarządu, wspólnicy, komplementariusze. W związku z wejściem w życie elektronicznej formy sporządzania i składania sprawozdań finansowych, powstał obowiązek elektronicznego podpisywania dokumentu.  

E-sprawozdanie może być opatrzone podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym ePUAP lub e-dowodem.  

Firma Mac Auditor, oferuje pomoc swoim klientom na każdym etapie. Począwszy od przygotowania sprawozdania finansowego w odpowiedniej strukturze pliku xml, zatwierdzenia go przez odpowiednie osoby, pomocy przy podpisaniu do złożenia dokumentu w KRS. 

Informacje o usługach