Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Sprawozdawczość i raportowanie

Dla usprawnienia procesu decyzyjnego, bieżącego wglądu do danych księgowych, zmian i monitorowania kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego raportowanie i sprawozdawczość.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Kompilacja sprawozdań finansowych 

Celem usługi kompilacji jest wykorzystanie wiedzy naszych specjalistów z zakresu rachunkowości do pomocy przy zebraniu, sklasyfikowaniu i podsumowaniu informacji finansowych. 

Podczas kompilacji sprawozdań finansowych wykorzystywane są zapisy księgowe, dokumenty, wyjaśnienia i inne dokumenty dostarczone przez zarząd firmy. Kompilacja następuje na podstawie tylko i wyłącznie danych, które zostaną udostępnione przez kierownictwo.  

Informacje o usługach