Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Sprawozdawczość i raportowanie

Dla usprawnienia procesu decyzyjnego, bieżącego wglądu do danych księgowych, zmian i monitorowania kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego raportowanie i sprawozdawczość.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Zaległe sprawozdania finansowe 

Celem usługi jest pomoc Klientowi w przygotowaniu i złożeniu we właściwych instytucjach (KRS, urząd skarbowy) zaległych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności (art. 79 ustawy o rachunkowości). 

Usługa obejmuje: 

  • przygotowanie na rzecz Klienta zaległego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności na podstawie dostępnych dokumentów i danych, 
  • przygotowanie na rzecz Klienta projektów uchwał Zgromadzenia Wspólników (lub innego właściwego organu spółki) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności, 
  • pomoc Klientowi w złożeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w urzędzie skarbowym. 

Informacje o usługach