Kadry i płace

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę kadrowo- płacową.  Wspieramy w tworzeniu działów płacowych i personalnych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Kadry i płace

Usługi kadrowo- płacowe

Dział kadr i płac odpowiada za poprawne relacje pomiędzy pracownikami a zarządem firmy. Niestety, złożoność i częste zmiany regulacji prawnych mogą przysparzać trudności w wypełnieniu zobowiązań kierownictwa. Najlepszym rozwiązaniem dla pracodawców jest przekazanie kadr i płac wyspecjalizowanej jednostce, która z dużą uwagą monitoruje planowane i wchodzące w życie zmiany przepisów prawnych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Specjalista na zastępstwo

W ramach usługi do klienta oddelegowany jest wysoko wykwalifikowany specjalista Mac Auditor, który będzie prowadził kadry i płace, bądź wspierał klienta w uzgodnionym zakresie obowiązków, do momentu znalezienia odpowiedniej kandydatury, bądź docelowo stając się członkiem zespołu klienta. 

Oprócz zapewnienia ciągłości obsługi podczas nieobecności członków zespołu, nasz specjalista może wspomóc klienta we wdrożeniu nowego pracownika i zapoznaniu go z najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi pracy w programach kadrowo- płacowych czy systemu klasyfikacji i identyfikacji dokumentów. 

Usługa specjalista na zastępstwo obejmuje stanowiska od asystenta, przez samodzielnego specjalistę, po osoby o kompetencjach HR Mangera.   

Podchodząc kompleksowo do potrzeb naszych klientów, oferujemy również pakiet pracownika na zastępstwo w zakresie finansowo- księgowym (stanowiska od asystenta, przez specjalistę, po osobę o kompetencjach dyrektora finansowego) oraz administracyjnym (stanowisko asystenta). 

Jakie są przykładowe zalety tego rozwiązania? 

Ciągłość prac– bez względu na zwolnienia, choroby i urlopy, ponieważ to po naszej stronie leży zapewnienie obsługi Państwa firmy i wywiązanie się z nałożonych obowiązków. 

Przejrzystość kosztów– klient płaci umowną stawkę za pełny okres obowiązywania umowy, dzięki czemu nie ponosi kosztów związanych z rekrutacją, zwolnieniami lekarskimi, itp. 

Przejrzystość współpracy– umowa sporządzana jest indywidualnie do każdego stanowiska, obejmuje szczegółowy zakres obowiązków, a każda zmiana jest każdorazowo omawiana i aneksowana po zatwierdzeniu przez klienta. 

Stały dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy– nasi specjaliści stale podnoszą swoje kwalifikacje i posiadają bogate doświadczenie, ich praca nadzorowana jest przez naszych ekspertów.

Informacje o usługach