Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Sprawozdawczość i raportowanie

Dla usprawnienia procesu decyzyjnego, bieżącego wglądu do danych księgowych, zmian i monitorowania kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego raportowanie i sprawozdawczość.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Sporządzanie sprawozdań XBRL - ESEF 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzonymi przez dyrektywę Komisji Europejskiej od dnia 1/01/2020, roczne sprawozdania finansowe muszą być tworzone w postaci ESEF- Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania.  

Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE. W Polsce są to spółki z rynku głównego GPW.  

Główne założenia raportowania w ESEF, zakładają, że wszystkie raporty roczne sporządzane przez Emitentów będą tworzone i publikowane w formacie XHTML. Dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwe odczytywanie każdego raportu za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.  

Po drugie, skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, ang. IFRS) będą znakowane/tagowane przy użyciu języka znacznikówXBRL. 

XBRL (Extensible Business Reporting Language) jest to rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej upraszczający i przyśpieszający raportowanie oraz analizę informacji finansowych. Podstawowym elementem  języka XBRL jest taksonomia czyli słownik zawierający zestaw informacji określających oraz klasyfikujących pojęcia, które mogą wystąpić w sprawozdaniach finansowych. W przypadku spółek notowanych na giełdach mamy do czynienia z taksonomią ESEF, która zawiera w sobie pojęcia znane z MSSF. 

Nowe wymogi ESEF dotyczą lat obrotowych rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 roku lub później. Część ze zmian będzie jednak obowiązywać dopiero od roku 2022. Nowe ustalenia wejdą w życie w dwóch fazach.  

W pierwszej fazie (od 1/01/2020) podstawowe elementy sprawozdania finansowego prócz informacji dodatkowej będą znakowane szczegółowo.  

W drugiej fazie (od 01/2022) obowiązywać będzie znakowanie informacji dodatkowych, już na poziomie zbiorowym.  

Mając na uwadze świeżość przepisów, szereg nowych i skomplikowanych słów i skrótów technologicznych, Mac Auditor świadczy pomoc w zakresie przygotowania sprawozdania finansowego zgodnego z ESEF. Nasza oferta skierowania jest do zobligowanych podmiotów, którzy nie są przygotowani merytorycznie do wykonania sprawozdania, nie posiadają odpowiedniego oprogramowania bądź nie chcą zdecydować się na jego wprowadzenie. Oferta skrojona jest według potrzeb naszego klienta i odpowiada na jego potrzeby.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF w sprawozdawczości finansowej emitentów. Jednocześnie utrzymana zostanie możliwość raportowania w tym formacie już za rok 2020. 

Informacje o usługach