Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Usługi księgowe i podatki

Naszą ofertę kierujemy do klientów, którym zależy na rozwoju potencjału swojej firmy, koncentracji na głównej działalności oraz na redukcji kosztów funkcjonowania. Zapewniamy prowadzenie księgowości oraz podatków zgodnie z przepisami prawa. Oferujemy współpracę z zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy na bieżąco aktualizują swoją wiedzę oraz posiadają dostęp do najnowszych narzędzi.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Usługa głównego księgowego

Usługa dedykowana jest firmom, które oczekują nadzoru nad księgowością prowadzoną wewnętrznie. Zakres i forma współpracy ustalane są w zależności od potrzeb klienta. Nasze wsparcie może być świadczone zdalnie z biura Mac Auditor lub w siedzibie klienta. Poniżej prezentujemy przykładowy zakres usług w ramach pakietu.

Usługa świadczona jest w językach polskim i angielskim.

USŁUGI OFEROWANE W RAMACH PAKIETU: 

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych (monitorowanie procesów księgowych, wsparcie merytoryczne dla księgowych)
 • Nadzór nad procedurą zamknięcia miesiąca, w tym sporządzanie stosownych deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
 • Sporządzanie i wysyłka do urzędu skarbowego jednolitych plików kontrolnych (JPK) w zakresie wynikającym z prowadzonej ewidencji
 • Reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości (w tym w formie e-sprawozdania) lub MSSF
 • Sprawozdawczość statystyczna (GUS, NBP) w zakresie danych księgowych

FINANSE

 • Raporty wspierające zarzadzanie płynnością finansową (preliminarze płatności, prognozy przepływów pieniężnych)
 • Wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych i faktoringowych

INFORMACJA MENEDŻESKA

 • Comiesięczna informacja o wynikach finansowych firmy
 • Dedykowane raporty zarządcze

RAPORTOWANIE DO GRUP

 • Raportowanie do grupy kapitałowej zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • Wypełnianie pakietów konsolidacyjnych
 • Bezpośrednia komunikacja z kontrolerami finansowymi grupy

Informacje o usługach