Kadry i płace

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę kadrowo- płacową.  Wspieramy w tworzeniu działów płacowych i personalnych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Kadry i płace

Usługi kadrowo- płacowe

Dział kadr i płac odpowiada za poprawne relacje pomiędzy pracownikami a zarządem firmy. Niestety, złożoność i częste zmiany regulacji prawnych mogą przysparzać trudności w wypełnieniu zobowiązań kierownictwa. Najlepszym rozwiązaniem dla pracodawców jest przekazanie kadr i płac wyspecjalizowanej jednostce, która z dużą uwagą monitoruje planowane i wchodzące w życie zmiany przepisów prawnych.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Obsługa płatności wynagrodzeń

Oferta Mac Auditor w kwestii obsługi płatności wynagrodzeń obejmuje:

  • wypłatę świadczenia zasadniczego na rachunek bankowy pracownika,
  • opłatę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • przelewy do ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP.

Zaletami przekazania obsługi płatności niewątpliwie jest bezpieczeństwo zachowania odpowiednich terminów. Przedsiębiorca ma zawsze pewność wypłaty wynagrodzenia na czas.  Ponad to, to zewnętrzy dział kadrowo- płacowy będzie odpowiedzialny za ewentualne błędy. To do niego będzie należało wyjaśnienie spornych kwestii z pracownikami. Kolejną korzyścią jest zachowanie poufności odnośnie wysokości wynagrodzeń pracowników oraz zachowanie wszelkich norm dotyczących RODO.

Informacje o usługach