Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Sprawozdawczość i raportowanie

Dla usprawnienia procesu decyzyjnego, bieżącego wglądu do danych księgowych, zmian i monitorowania kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego raportowanie i sprawozdawczość.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Raportowanie grupowe

Oczekiwaniem właścicieli jest sprawne raportowanie danych finansowych z wszystkich jednostek grupy i łączenie danych na szczeblu nadrzędnym.  

Kluczowe jest w takim przypadku ujednolicenie formatów raportowania oraz dostosowanie harmonogramu prac związanych z raportowaniem do wymogów poszczególnych krajów, ale także dobór odpowiednich narzędzi raportowych, które będą użyteczne bez względu na lokalizację odbiorców i zrozumiałe dla użytkowników w różnych krajach.  

Najczęstszymi obszarami, które podlegają raportowaniu są:  

  • Szczegółowe raporty kosztowe 
  • Należności i zobowiązania  
  • Raporty wyników jednostkowe i grupowe 
  • Raporty budżetowe 
  • Bilanse jednostkowe i łączne 
  • Raporty dot. Rentowności projektów 
  • Pakiety konsolidacyjne  
  • Raporty grupowe przygotowywane w oparciu o template’y wypracowane przez grupę.

Informacje o usługach