Księgowość

Naszym klientom gwarantujemy kompleksową obsługę księgowo- podatkową. Wspieramy w tworzeniu działów księgowych w firmie oraz prowadzimy nadzór nad ich funkcjonowaniem

Księgowość

Sprawozdawczość i raportowanie

Dla usprawnienia procesu decyzyjnego, bieżącego wglądu do danych księgowych, zmian i monitorowania kondycji finansowej firmy oferujemy Państwu możliwość skorzystania z kilku wariantów wsparcia obejmującego raportowanie i sprawozdawczość.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

Raportowanie menedżerskie

Raporty menadżerskie to kluczowe rozwiązanie z punktu widzenia zarządzania organizacją lub jej częścią. Raporty te przedstawiają w sposób przejrzysty oraz elegancki najważniejsze wskaźniki i ich zmiany. Prezentowane są również odniesienia do planów, budżetów, ale także do poprzednich okresów raportowych.  

Celem nadrzędnym raportowania menadżerskiego jest jak największe odciążenie przedsiębiorców w ich codziennych obowiązkach oraz pomoc przy prowadzeniu ich działalności.  

Kwestia raportowania menadżerskiego w Mac Auditor, jest ustalana indywidulanie z klientem. Oferta jest przygotowywana pod konkretne potrzeby danego przedsiębiorcy.  

Zakres oraz sposób prezentacji niezbędnych danych jest zgodny z oczekiwaniami firmy.  

W ramach usługi, oferujemy opracowanie i analizę, m.in.: budżetówsprawozdań finansowych, wartości sprzedaży, wartości marży, struktury przychodów i kosztów.

Informacje o usługach