Ebook - Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Przykłady, testy, zadania

Przykłady, testy, zadania stanowią uzupełnienie książki Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza wydanej przez DIFIN i MAC Consulting w 2017 roku. Celem książki jest pogłębienie wiedzy poprzez przedstawione w zadaniach problemy oraz sprawdzenie zrozumienia zagadnień poprzez odpowiedź na pytania testowe.

Pozycja składa sie z 13 rozdziałów zawierających następujący układ:

 •  pytania testowe bez odpowiedzi,
 • zadania z poleceniami,
 • rozwiązania do pytań testowych,
 • rozwiązania zadań
  lub
 • sumy kontrolne do zadań w których nie ma pełnego rozwiązania.

  Opracowanie skierowane jest do:
 • studentów,
 • słuchaczy studiów podyplomowych,
 • kandydatów na biegłych rewidentów,
  osobom pragnącym doskonalić swa wiedzę z rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,
 • praktyków rachunkowości zarządczej /controllingu.

Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza książka spełni oczekiwania tych, którzy pragną pogłębić wiedzę z zakresu controllingu kosztów i rachunkowości zarządczej.

Zapraszamy do sklepu

Pobierz dokument PDF

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach