Obowiązki dotyczące PFRON przy wzroście zatrudnienia

Autor: Renata Guza-Kiliańska

Wzrost zatrudnienia w firmie powoduje szereg nowych obowiązków oraz czasem wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednym z obowiązków jest wprowadzenie regulaminów pracy i wynagradzania, ale w 2017 roku podwyższono ilość zatrudnionych pracowników po przekroczeniu której należy wprowadzić regulaminy w firmie (z 20 na 50). Natomiast limit osób dotyczący PFRON jest niższy i pozostał niezmieniony, dlatego dotyczy szerszej grupy podmiotów.

Jeden z naszych klientów, który powierzył nam prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej, notuje systematyczny wzrost sprzedaży. Wiąże się to także ze wzrostem zatrudnienia. Firma zatrudnia kilkadziesiąt osób, z czego część stanowią osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia, w większości studenci. Ale pion stanowią pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę i w tej grupie nastąpił wzrost z kilkunastu do ponad dwudziestu pracowników.

Z naszego doświadczenia wynika, że firma która powierza nam swoje kadry i płace, oczekuje kompleksowej usługi kadrowo-płacowej, włączając w to także wsparcie merytoryczne. Potrzeba wsparcia merytorycznego nie zawsze jest przez klienta dokładnie wyartykułowana, czy nawet w pełni uświadomiona. Zdajemy sobie sprawę że średnie firmy, z zatrudnieniem od kilku do kilkudziesięciu pracowników, nie mają zatrudnionych wewnątrz firmy wyspecjalizowanych osób z pełną wiedzą kadrowo-płacową i po to powierzają swoje kadry firmie outsourcingowej, specjalizującej się w kadrach i płacach, aby otrzymać należne jej wsparcie.    

Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, poinformowaliśmy go o czekających go już niebawem dodatkowych obowiązkach w zakresie kadr i płac.

Obecny stan zatrudnienia w Państwa Firmie to 23 osoby w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (dotyczy osób zatrudnionych na podst. umów o pracę). Przy osiągnieciu średniomiesięcznego stanu zatrudnienia 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, będzie trzeba zgłosić Firmę do PFRON. Wiąże się to także z odprowadzaniem wpłat na PFRON, ale w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych ta składka jest niższa lub w ogóle nie występuje (w zależności o ilości etatów osób niepełnosprawnych). Jednak obowiązek dokumentowy pozostaje, co miesiąc składa się deklarację lub informację. Deklaracje/informacje składa się elektronicznie, najpierw jednak należy zgłosić „administratora pracodawcy”. My oczywiście możemy być takim administratorem.

Przykładowo, koszty wpłat na PFRON przy wzroście zatrudnienia, jeśli jednocześnie nie są zatrudnione osoby niepełnosprawne wyglądają następująco:

  • Przy zatrudnieniu 24 pracowników w przeliczeniu na pełen etat: kwota PFRON: 0 zł
  • Przy zatrudnieniu 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat: kwota PFRON: 2574 zł (w 10/2017)
  • Przy zatrudnieniu 30 pracowników w przeliczeniu na pełen etat: kwota PFRON: 3088 zł (w 10/2017)

 

Aby przy zatrudnieniu 25 osób w przeliczeniu na pełen etat nie płacić PFRON, należałoby wśród zatrudnionych mieć przynajmniej 2 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (1,5 w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy). Przy wzroście zatrudnienia, aby jednocześnie nie płacić PFRON albo te wpłaty ograniczyć, ilość osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności też powinna wzrastać.

Więcej na temat wpłat na PRFON znajduje się na stronie:

http://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkowe/kogo-dotycza-wplaty/

Bardzo proszę o informację: czy i w jakim okresie planują Państwo zwiększyć zatrudnienie pracowników, tak aby odpowiednio wcześniej przygotować zgłoszenie Państwa Firmy do PFRON

Nasze biuro rachunkowe stara się informować klienta o czekających go obciążeniach, wskazując istniejącą furtkę, która pozwoli mu uniknąć dodatkowych kosztów. I to od decyzji klienta oraz jego możliwości finansowych zależy, po której stronie furtki się znajdzie.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach