Przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Szanowni Państwo,

W dniu 15 marca 2018 roku ogłoszono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zgodnie z Rozporządzeniem nastąpiło przedłużenie terminów dotyczących:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej,
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, 
  • dołączenia do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT/TP,

których termin realizacji przypada na lata 2018 i 2019 (czyli dotyczących transakcji realizowanych przez podatników w latach 2017 i 2018).

Nowy termin realizacji ww. obowiązków przypada na ostatni dzień dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego tj.:

  • 30 września 2018 dla obowiązków za rok podatkowy 2017, 
  • 30 września 2019 dla obowiązków za rok podatkowy 2018.

Liczymy, że powyższe informacje okażą się dla Państwa przydatne.

Materiały do pobrania

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach