Zmiany w przepisach podatkowych - PIT

Rok 2017 to rok zmian, realizowania postanowień noworocznych i zmian w systemie podatkowym. Oprócz obniżenia wartości podatku CIT, w nowelizacje dotyczyły tak istotnych zmian, jak kwota wolna od podatku. Wraz z nadejściem marca 2017 rokun powstanie nowa instytucja - Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), do łask powróciły sankcje VAT i pojawiły się zmiany dotyczące terminu zwrotu VAT oraz koncepcja odwróconego podatku VAT. Dowiedz się, co jeszcze zmieni się w systemie podatkowym.

CO TO JEST PIT?

PIT to podatek od osób fizycznych, który zapłacić musi każda osoba osiągająca dochód za pomocą umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub uzyskując dochody z działalności gospodarczej. Podatek ten odprowadza się w miejscu zamieszkania. Formularze PIT są dostępne w Urzędach Skarbowych. Jest wiele rodzajów „PIT-ów” w naszym kraju i nierzadko ich prawidłowe wypełnienie przysparza nam problemów. Pomocne w tym wypadku mogą okazać się programy komputerowe służące do rozliczania PIT-ów. Zanim jednak przystąpimy do jego rozliczania, warto dowiedzieć się jakie zmiany zaszły w systemie podatkowym i co zmieniło się, jeśli chodzi o PIT?

CO ZMIENIŁO SIĘ W SYSTEMIE PODATKOWYM?

W nowym roku pojawiły się zmiany w odniesieniu do kwoty wolnej od podatku, która zostanie zwiększona do 6 600 zł. Wzrost ten dotyczy wyłącznie osób, których miesięczny dochód nie przekracza 550 zł. W przypadku pozostałych osób, czyli tam gdzie roczny dochód mieści się w zakresie od 11 000 do 85 528 zł, kwota zmniejszająca podatek się nie zmieni. Nowelizacja Ustawy o PIT wskazuje również na konieczność wyliczenia kwoty zmniejszającej podatek według nowych zasad w przypadku osób, których roczny dochód zawiera się w przedziałach od 6 600 do 11 000 zł oraz od 85 528 do 127 000 zł. Kwota wolna od podatku nie dotyczy podatników o rocznym dochodzie przekraczającym 127 000 zł. Pracodawca będący płatnikiem ustala teraz zaliczki w przypadku dochodów nie przekraczających 85 528 zł, przy czym uwzględnić musi kwotę zmniejszającą podatek o 46,33 zł miesięcznie. W przypadku wyższego dochodu zaliczki odlicza się bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek. Podatnicy o rocznych dochodach większych od 85 528 zł może złożyć do pracodawcy wniosek, dzięki któremu jego zaliczki będą pomniejszane w każdym miesiącu o kwotę 46,33 zł.

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

Wraz z początkiem marca 2017 roku powołano do życia nową instytucję - Krajową Administrację Skarbową (KAS). Dotychczasowe kontrole UKS zostały zastąpione kontrolami celno-skarbowymi w wyniku połączenia obu urzędów. Kontrole KAS będą wszczynane zaraz po doręczeniu wyzwania.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę?

Od roku 2017 zaczęły obowiązywać nowe stawki dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Od teraz w ramach umowy o pracę minimalne wynagrodzenie osiąga wysokość 2 000 zł brutto. W przypadku umów cywilno-prawnych minimalna stawka godzinowa to 13 zł brutto.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach