Zrozumieć sprawozdanie finansowe

Książka jest nową zaktualizowaną i znacznie rozszerzoną wersją pozycji Jak czytać sprawozdanie finansowe, która znajduje się na rynku od 2008 roku i cieszy się dużym zainteresowaniem. Autorka odpowiada w niej na pytania, jakie najczęściej stawiają sobie czytelnicy sprawozdania finansowego, a więc:

  • co to jest sprawozdanie finansowe,
  • kto sporządza sprawozdanie finansowe i kto odpowiada za jego rzetelność,
  • kto bada sprawozdanie finansowe,
  • kto i w jakim celu korzysta z informacji w nim zawartych,
  • jakich informacji dostarcza bilans, rachunek zysków i strat,
  • jakich informacji dostarcza rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a jakich sprawozdanie z działalności,
  • jak ocenić kondycję firmy na podstawie sprawozdania finansowego,
  • o czym nie informuje sprawozdanie finansowe.
Pobierz dokument PDF

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach