Polityka prywatności

Wprowadzenie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); (dalej: „RODO”) wprowadzamy Politykę Prywatności, która informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej: „Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem www.macauditor.pl, (dalej: „Serwis”).

Serwis jest własnością Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.

Mac Auditor Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo i poufność wszystkich przetwarzanych danych osobowych stosując adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w tym m.in. polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę przetwarzanych danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W przypadku, gdy Serwis będzie zawierał linki do stron osób trzecich wskazuje się, że Administrator nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych przez osoby trzecie danych osobowych. Zaleca się zatem zapoznanie z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Mac Auditor Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:  0000099338, NIP 1180064610, zwana dalej „Administratorem”.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu są pozyskiwane przez Administratora w celu zapewnienia dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także analizy i ulepszenia działania Serwisu, jak również umożliwienia kontaktu z Administratorem (poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu) w celu nawiązania współpracy i świadczenia przez Administratora usług będących przedmiotem jego działalności, tj.: audytu i doradztwa finansowego, księgowości, obsługi kadrowej i płacowej oraz doradztwa biznesowego.

Ponadto dane te są przetwarzane także w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO.

Rodzaj przetwarzanych danych

Administrator przetwarza m.in. następujące dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu mailowego, które są niezbędne dla korzystania z Serwisu bądź nawiązania kontaktu z Administratorem w celu rozpoczęcia współpracy.

Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnej kategorii takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne oraz danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom Administratora oraz jego podwykonawcom, np. przedsiębiorstwom księgowym, prawniczym, informatycznym.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Dane osobowe, które przetwarzane były na podstawie wyrażonej zgody po jej wycofaniu lub wygaśnięciu będą usunięte lub zanonimizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:

 • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO,
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@macauditor.pl lub adres korespondencyjny: Mac Auditor Sp. z o.o., ul. Obrzeżna 5 / 8p, 02-691 Warszawa.

Pliki cookie i inne podobne technologie

Witryny internetowe Mac Auditor Sp. z o.o. stosują tzw. cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. 

Mac Auditor Sp. z o.o. może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej Polityce Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Mac Auditor Sp. z o.o. dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron www w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

 • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
 • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu,
 • utrzymywania sesji Użytkowników,
 • uwierzytelniania osób korzystających z Serwisu,
 • dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

Witryny Mac Auditor Sp. z o.o. stosują następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
 • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w Serwisie.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to jednak powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.

W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki. 

W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer,
 • Firefox,
 • Chrome,
 • Opera,
 • Safari.
 • Microsoft Edge

Urządzenia mobilne:

 • Android,
 • Windows Phone,
 • Blackberry,
 • Safari.
 • IOS

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Mac Auditor Sp. z o.o. będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie i nie są w żaden sposób nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Logi systemowe

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony Mac Auditor Sp. z o.o. jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach