ABC Rachunkowości dla menedżera

W książce można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co to jest bilans, jakie zawiera informacje, o czym informuje struktura aktywów, pasywów i jakie są relacje między nimi?
  • Co wpływa na zmiany w sytuacji finansowej firmy, o czym informuje rachunek zysków i strat, jak można na jego podstawie ocenić strukturę wyniku finansowego firmy?
  • Jaki wpływ ma stosowana przez firmę polityka rachunkowości na wysokości kosztów i wyniku finansowego firmy?
  • W jaki sposób można wykorzystać informacje zawarte w sprawozdaniu do oceny efektywności gospodarowania firmy?
  • Jakie są możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu do zarządzania informacji dostarczanych przez służby finansowo-księgowe i zawartych w sprawozdaniu finansowym

Rachunkowość to język biznesu, wspiera proces komunikowania się ludzi i firm przez dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji - pisze prof. Gertruda Świderska. Opracowanie ma dostarczyć wiedzy na ten temat w sposób zrozumiały dla ekonomisty, prawnika, inżyniera, a także odbiorców o wykształceniu humanistycznym. Menadżerami, którzy musza orientować się w księgowości jako języku biznesu, są bowiem ludzie o różnym wykształceniu. Autorka [...] szczególną uwag zwraca na nowe definicje, rozwiązania i inne zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja. Opracowanie pozwoli zrozumieć treść sprawozdania finansowego i wykorzystać zawarte w nim informacje.

Fragment recenzji z "Rzeczpospolitej"

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach