Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Tom I i II

TOM PIERWSZY poświęcony jest problematyce kosztów, które są jednym z podstawowych obszarów zainteresowania zarządzających, niezależnie od realizowanej strategii. Przedstawiono w nim na wstępie rozwiązania systematycznego rachunku kosztów, czyli takie, które obejmują proces systematycznego identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach. Następnie omówiono odmienny od systematycznego rachunku kosztów sposób pomiaru kosztów i korzyści dla celów podejmowania racjonalnych decyzji. W kolejnych rozdziałach tego tomu zaprezentowany został sposób wykorzystania informacji o kosztach.

Praca została nagrodzona nagrodą Rektora Szkoły Głównej Handlowej, zespołową I stopnia

Kluczowe hasła

  • podstawowe pojęcia związane z kosztami oraz rachunkiem kosztów,
  • rozwiązania tradycyjnego rachunku kosztów,
  • rachunek kosztów zmiennych i rachunek kosztów działań,
  • klasyfikacja kosztów oraz sposobów pomiaru kosztów,
  • klasyfikacja kosztów oraz sposobów pomiaru kosztów,
  • wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji krótkookresowych,
  • wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością,
  • zarządzanie kosztami nowych produktów i technologii,
  • wykorzystanie informacji o kosztach do podejmowania decyzji o cenach,

Nasilająca się konkurencja, zmiany struktury kosztowej jednostek gospodarczych, rosnące wymagania inwestorów są nośnikiem nowych rozwiązań rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz zwiększają znaczenie rachunkowości w zarządzaniu strategicznym. Wiele z nowych rozwiązań uzupełnia bądź zastępuje rozwiązania klasyczne. Obecnie na rynku jest niewiele opracowań, które w prosty, a jednocześnie kompleksowy sposób przedstawiają zarówno klasyczne, jak i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Opracowanie "Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów" w dużym stopniu wzbogaca dotychczasową ofertę. Podstawową zaletą podręcznika jest jego kompleksowość.
fragment recenzji prof. Zbigniewa Messnera

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach