Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Mamy stanowisko PIP w sprawie sposobu liczenia okresu przechowywania akt osobowych

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje krótszy, 10-letni okres przechowywania akt osobowych pracowników. Termin ten bez dodatkowych warunków dotyczy akt osobowych pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 r. Dla pracowników zatrudnionych przed tą datą, okres przechowywania akt osobowych nadal wynosi 50 lat, z możliwością skrócenia do 10 lat, pod warunkiem złożenia raportów ZUS RIA https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta

Pracownikom, którzy zostali zatrudnieni w 2019 roku oraz z którymi została rozwiązana umowa w 2019 roku, po raz pierwszy w historii, należy razem ze świadectwem pracy wydać informację o okresie przechowywania akt osobowych.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy:

Jest to nowy przepis i jak to bywa z przepisami, jest nieprecyzyjny. Są różne opinie dotyczące sposobów liczenia 10-letniego okresu przechowania akt osobowych. Zarówno wśród specjalistów jak i w internecie krążą trzy sposoby liczenia terminów. W konsekwencji różnic interpretacyjnych, firmy przekazują pracownikom informacje wskazując termin przechowywania akt osobowych albo 31 grudnia 2029 roku, albo 31 grudnia 2030 roku albo 31 grudnia 2031 roku.

ju

Zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z następującym pytaniem:

lkl

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź z Głównego Inspektoratu Pracy:

„Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony w Pani piśmie należy stwierdzić, iż 10-letni okres przechowywania akt pracownika, którego stosunek pracy ustał w dniu 31 sierpnia 2019 r. należy liczyć od początku kolejnego roku kalendarzowego, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 roku. Zatem odbiór tej dokumentacji będzie możliwy do 31 stycznia 2030 roku.”

Pełna treść pisma z Państwowej Inspekcji Pracy

 

Przykład informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Wzór informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej do pobrania (terminy są właściwe, jeśli rozwiązanie umowy o pracę następuje w 2019 roku)

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach