Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 1. Różnice między umową na okres próbny, na czas określony i na czas nieokreślony.

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

Pytanie klienta: 

"Poprosimy o jakieś informacje na temat umowy na okres próbny i umowy o pracę – różnice i inne informacje."

Codziennie w naszej pracy spotykamy się z różnymi pytaniami od klientów, pracowników i współpracowników. Z naszej wiedzy i doświadczenia korzystają także znajomi, rodzina, sąsiedzi. Nie odmawiamy odpowiedzi, bo wiemy jak trudno czasem uzyskać rzetelną poradę. Wiele pytań się powtarza, stąd wiemy że zagadnienia są istotne. Czasem odpowiedzi na pytania mogą się wydać proste i banalne. Ale takie jest zapotrzebowanie osób, które pytają. A my staramy się udzielać prostych, łatwo zrozumiałych odpowiedzi.

Odpowiedź: 

Umowa na okres próbny charakteryzuje się tym, że nie może być dłuższa niż 3 miesiące. Stosunkowo łatwo można ją rozwiązać. Taka umowa to swoista próba dla pracownika i pracodawcy: czy będą chcieli dalej współpracować. Rozwiązując umowę za wypowiedzeniem nie trzeba podawać przyczyny rozwiązania umowy.

Można także zawrzeć umowę na czas określony. Jeśli umowa na czas określony jest zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, to można ją rozwiązać za wypowiedzeniem, jeśli jest w umowie zawarta stosowna klauzula o możliwości rozwiązania umowy. Jeśli umowa jest zawarta na okres do 6 miesięcy: to takiej umowy nie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Wypowiadając umowę nie trzeba podawać przyczyny.

Umowa na czas nie określony charakteryzuje się tym, że jest najstabilniejszą formą zatrudnienia. Rozwiązując taką umowę za wypowiedzeniem, należy bezwzględnie podać powód rozwiązania umowy (dotyczy tylko rozwiązania złożonego przez Pracodawcę).

Każdą z powyższych umów można rozwiązać za porozumieniem stron oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia (np. dyscyplinarnie, jeśli są stosowne przesłanki).

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach