Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 4. Kiedy się wypełnia PIT-2?

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

Pytanie naszego klienta: 

"Czy może mi Pani przybliżyć w jakiej sytuacji składa się taki PIT? " 

Jeśli pracownik słyszy PIT, od razy widzi urząd skarbowy. A to nie zawsze oznacza wizytę w tym urzędzie. Tym bardziej, że niektóre PIT-y nie trafiają do urzędu skarbowego, a jedynie składa się je pracodawcy. Po co? W celu prawidłowego obliczenia zaliczki na podatek. Następnie pracodawca (rękami swojej kadrowej lub kadrowej z biura rachunkowego) wpina je do akt osobowych pracownika.

Odpowiedź: 

PIT-2 powinien być złożony pracodawcy przy zatrudnieniu oraz w przypadku zmiany stanu faktycznego.

W PIT-2 pracownik wskazuje, czy pracodawca ma uwzględniać tzw. ulgę podatkową, czy też ma inne przychody, z których ulga jest już uwzględniana.

Jeśli w PIT-2 zostanie wskazana nazwa firmy, to pracownik otrzyma ok. 46 zł wynagrodzenia netto miesięcznie więcej. Jeśli postawi na druku kreskę, zostawi miejsce wolne lub też nie dostarczy wypełnionego druku PIT-2, to firma nie będzie mieć podstaw do uwzględniania ulgi podatkowej. Pracownik nic w takim przypadku nie traci, tylko uwzględnia ulgę podatkową w rozliczeniu rocznym. Nastąpi tu jedynie przesunięcie korzyści z uwzględnienia ulgi podatkowej.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach