Odpowiedzi na pytania naszych klientów – cz. 3. Zwolnienie na dziecko

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

Pytanie nr 1 pracownika naszego klienta: 

"Niestety dzisiaj (07.08) skończył mi się urlop rodzicielski. Ponieważ mój synek ma problemy z napięciem mięśniowym i musi być rehabilitowany, to wybieram się właśnie do neurologa po zwolnienie na dziecko. Chciałam się upewnić czy zwolnienie powinno zaczynać się od 08.08, czyli od najbliższej soboty? Chodzi mi o zachowanie ciągłości, jak to z nią jest w przypadku zwolnień?
A tak swoja drogą, czy wciąż przysługuje mi 60 dni zwolnienia na dziecko w ciągu roku czy rzecz się ma jakoś inaczej w przypadku posiadania dwojga potomstwa?"

Wiele pytań pracowników dotyczy kwestii związanych z rodzicielstwem. Począwszy od pewności zatrudnienia, możliwości rozwiązania umowy w trakcie ciąży, poprzez urlopy związane z rodzicielstwem, możliwości odmowy pracy w nadgodzinach czy porze nocnej, na zwolnieniach na dziecko skończywszy. Ważną dla pracowników kwestią, jest także możliwość uzyskania świadczeń w czasie choroby dziecka, czy innego członka rodziny. 

Odpowiedź: 

Nie musi być ciągłości między urlopem rodzicielskim a zwolnieniem na dziecko. Może Pani wziąć zwolnienie od poniedziałku. Przysługuje Pani 60 dni zasiłku opiekuńczego, bez względu na ilość dzieci.

Do wypłaty zasiłku jest konieczność wypełnienia dodatkowego druku Z-15.

Ten druk należy wypełniać do każdego zwolnienia, które będzie Pani przedstawiać pracodawcy, w celu wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Pytanie nr 2 pracownika naszego klienta: 

"Mam pytanie dotyczące mojego ostatniego wynagrodzenia, a mianowicie dlaczego jest o ponad 300 zł niższe od poprzedniego? Wydawało mi się, że zwolnienie na dziecko jest również w 100% płatne, tak jak urlop rodzicielski, który skończył mi się w zeszłym miesiącu?
A przy okazji zapytam raz jeszcze, jak powinnam liczyć te 60 dni zasiłku opiekuńczego, czy to jest 60 dni kalendarzowych (z weekendami włącznie) czy tylko roboczych (licząc bez weekendów)."

Odpowiedź: 

Zwolnienie na dziecko jest zawsze płatne 80%.

Liczy się 60 dni na podstawie dni ze zwolnienia. Niezależnie od tego, czy to są dni robocze czy świąteczne.

Bardzo proszę o przesyłanie scanem zwolnienia (+zawsze wypełnione Z-15), a następnie oryginału dokumentów.

Pytanie nr 3 pracownika naszego klienta: 

"Mam zwolnienie na dziecko, którego nie przedstawiam pracodawcy, bo przychodzę do pracy, co mam z nim zrobić?"

Odpowiedź: 

Nic nie musi Pani z nim robić, jeśli przychodzi Pani do pracy. Może Pani mieć zwolnienie na dziecko, ale przychodzić do pracy, bo jest ktoś inny, kto zajmuje się dzieckiem. Jest to prawnie dopuszczalne.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach