Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych będzie nadal obowiązywać w 2019 roku. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Autor: Renata Guza-Kiliańska 

Wczoraj, tj. 14 listopada 2018  roku, o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (Sygn. Akt Kp1/18) w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego ustawy zmieniającej przepisy regulujące system ubezpieczeń społecznych.

Ustawa zakładała, że składki ZUS emerytalna i rentowa będą odprowadzane od całości wynagrodzenia pracownika, bez względu na jego wysokość, tak jak w przypadku składek chorobowej, wypadkowej, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest zgodna z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jest niezgodna z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Co oznacza ten wyrok?

1. Zniesienie limitu 30-krotności podstawy składek emerytalno-rentowych jest niezgodne z Konstytucją.

2. Dla części przedsiębiorców niższe koszty zatrudnienia pracowników.

Dotyczy to firm, zatrudniających wysoko opłacanych pracowników, z wynagrodzeniem rocznym ponad 133 290,00 brutto tj. ponad 11 107,50 brutto miesięcznie (dla limitu obowiązującego w roku 2018). Po przekroczeniu wskazanego wynagrodzenia rocznego, zarówno pracodawca jak i pracownik nie zapłacą składek emerytalno-rentowych. Limit na rok 2019 ulegnie zapewne zwiększeniu.

3. A skoro pracownik nie zapłaci składek emerytalnej i rentowej, to oznacza, że pracownik otrzyma wyższą kwotę wynagrodzenia netto. Szacuje się, że dotyczy to ok. 350 tys. pracowników.

4. Powyższe limity dotyczą także zleceniobiorców oraz menadżerów zatrudnionych na cywilnoprawne kontrakty menadżerskie, od których wynagrodzeń są opłacane składki ZUS, czyli dla których ten przychód jest jedynym czy też pierwszym tytułem do ubezpieczeń.

5. Nie wiem, czy wypada wspominać, że w związku z zachowaniem ograniczenia podstawy składek emerytalno-rentowych, nie będzie gigantycznych emerytur dla dużo zarabiających. Bo jakie jest prawdopodobieństwo, że byłyby wypłacane emerytury bez ograniczeń kwotowych?

Pełna treść wyroku:

http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/10357-ubezpieczenia-spoleczne/

 

Pomysłodawcom zaskarżonej ustawy sentencja wyroku może się nie spodobać. To może spowodować kolejne przymiarki do sięgnięcia do portfeli pracodawców i pracowników. Ale szanse na to, że dotyczyć to będzie wynagrodzeń wypłacanych w 2019 roku, oceniam na znikome.  

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach