Refundacja szkieł kontaktowych przez pracodawcę

Pracodawcy będą mieli obowiązek dofinansowania swoim pracownikom zakupu nie tylko okularów korekcyjnych, ale także szkieł kontaktowych. Korzystne dla pracowników zmiany wynikają z nowelizacji Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Przepisy wejdą w życie 17 listopada 2023 r.

Kto może otrzymać dopłatę do okularów, a kto do soczewek kontaktowych?

Dofinansowanie okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych przysługiwać będzie osobom zatrudnionym na umowę o pracę.

 Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie:

  • jeśli każdego dnia spędza przed monitorem ekranowym co najmniej 4 godziny. Dotyczy to zarówno osób pracujących na komputerach stacjonarnych, jak również pracowników korzystających z laptopów, tabletów czy też smartfonów.
  • gdy otrzyma zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, które wskazuje potrzebę stosowania okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Jak często i w jakiej wysokości pracownikowi należy się refundacja na soczewki kontaktowe/szkła korekcyjne?

W tym przypadku będą miały zastosowanie przepisy BHP i wewnętrzne uregulowania dotyczące zwrotu kosztów za szkła korekcyjne/soczewki kontaktowe. Pracodawca będzie miał obowiązek na podstawie orzeczenia lekarza medycyny pracy dokonać zwrotu kosztów szkieł korekcyjnych i oprawek lub soczewek kontaktowych, do wskazanej kwoty w przepisach wewnętrznych.

Zespół MAC AUDITOR

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach