Wyposażenie stanowiska pracy pracownika po zmianach

Korzystne dla pracowników (jak również stażystów) zmiany w zakresie wyposażenia stanowisk pracy wynikają z nowelizacji Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Przepisy weszły w życie 17 listopada 2023 r. i ściśle definiują stanowisko pracy, które należy rozumieć jako przestrzeń pracy wraz z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  • krzesłem i stołem,
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Szczegółowe informacje o dostosowaniu stanowisk pracy zawarte są w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. (Dz. U. poz. 2367) gdzie określone są minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Wskazane jest m.in., że krzesło, na którym siedzi pracownik, musi mieć podstawę z kółkami i możliwość jego regulacji, aby nie ograniczać ruchów. Ponadto krzesło musi posiadać wyprofilowane siedzisko i oparcie, w tym możliwość obrotu i regulowane podłokietniki.

Pracodawcy mają 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na dostosowanie stanowisk pracy.

Kto otrzyma dodatkowy monitor?

Pracownicy, którzy w pracy korzystają z laptopów, a nie komputerów stacjonarnych, otrzymają prawo doposażenia stanowiska pracy w dodatkowy monitor ekranowy.

W przypadku stosowania laptopów co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w:

  • stacjonarny monitor ekranowy lub
  • podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika,
  • oraz dodatkową klawiaturę i mysz.

Czy pracodawca powinien zapewnić dodatkowy monitor czy też ergonomiczne krzesło również pracownikom pracującym zdalnie?

Niestety przepisy nie precyzują tego wprost. Pracownik ma mieć dostosowane narzędzia i miejsce pracy do rodzaju wykonywanej pracy z zachowaniem przepisów BHP.  O ile w przypadku pracy w biurze obowiązek ten ciąży na pracodawcy, to już w przypadku pracy zdalnej odpowiada pracownik, chociaż i w tym temacie zdania są podzielone.

Część ekspertów wyraża pogląd, że możliwość uzyskania dodatkowego monitora dotyczy również pracowników świadczących pracę zdalnie, pod warunkiem, że korzystają przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy z laptopa. To oznaczałoby, że pracodawca powinien doposażyć również stanowiska pracy w domach pracowników w monitory stacjonarne podpinane do służbowych laptopów.

Pojawiają się też opinie, że w przypadku pracy zdalnej pracownik samodzielnie musi zorganizować sobie stanowisko pracy m.in. właściwe krzesło, stół czy oświetlenie uwzględniając wymagania ergonomii. Należy pamiętać, że pracownik świadczący pracę zdalnie oświadcza, że posiada odpowiednie warunki, aby świadczyć pracę zdalną. Kodeks pracy natomiast nakazuje pracodawcy zapewnić narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy. 

zespół MAC Auditor

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach