Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansów w praktyce

Opracowanie stanowi bogate kompendium wiedzy na temat sporządzania sprawozdania finansowego w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Ma na celu nauczenie czytelnika nie tylko odczytywania danych sprawozdawczych, ale także rozumienia ich treści ekonomicznej, rozpoznawania wykorzystanych narzędzi polityki bilansowej oraz diagnozowania kondycji finansowej. Jest opracowaniem obszernym i wyczerpującym, nie pomija kwestii trudnych i kontrowersyjnych.

Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, jej złożoność, konkurencyjność i ciągle poszerzający się krąg uczestników obrotu gospodarczego powodują, że rośnie zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę, na bazie której możliwym staje się wypracowanie umiejętności pozwalających na umiejętne „czytanie” sprawozdań finansowych. Posiadanie tych umiejętności jest szczególnie ważne w warunkach, gdy prawo bilansowe dopuszcza stosowanie różnych wariantów rozwiązań. Zdobyciu takich właśnie umiejętności służy „Sprawozdanie finansowe bez tajemnic”.
dr Teresa Cebrowska

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach