Transakcje powyżej 15 000 PLN

Zespół MAC.

Kolejną ważną zmianą podatkową, która wchodzi w życie od początku 2017 roku jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wydatków gotówkowych powyżej kwoty 15 000 PLN. 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza od 2017 roku obowiązek wykonywania i przyjmowania płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 PLN.

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym miała miejsce transakcja.

Od 2017 roku Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Oznacza to jednoznacznie, że opłacone gotówką koszty wynikające z transakcji o wartości powyżej 15 000 PLN (brutto) będą od 2017 roku wyłączane z kosztów podatkowych.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach