Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a bonusy świąteczne

Zbliża się Boże Narodzenie i wielu pracodawców będzie wypłacało pracownikom bonusy świąteczne. Kwestia składek ZUS i podatku jest uzależniona od tego, z jakich środków będą finansowane te bonusy.

Jeśli firma nie posiada Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to bonusy wypłacone będą ze środków obrotowych. Kwoty brutto będą w tym przypadku objęte składkami na ubezpieczenie społeczne i zaliczką na podatek.

Natomiast, jeśli bonusy będą wypłacane ze środków ZFŚS, to należy przede wszystkim pamiętać, jakiemu celowi służy ten fundusz. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wysokość wypłaconych środków powinna być uzależniona od sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej pracownika. Istotne są tu również zapisy w regulaminie ZFŚS.

Jeśli już zostały spełnione te kryteria i przyznane bonusy, to kolejnym krokiem jest sprawdzenie obowiązującego w 2023 r. zwolnienia z podatku. Do końca roku jest to jeszcze kwota 2.000 zł. Jeśli w tym roku pracownicy korzystali ze środków z ZFŚS np. na pakiety sportowe, to należy od powyższej kwoty odjąć te środki. Jeśli wysokość bonusów świątecznych będzie się jeszcze mieściła w limicie, to bonusy nie będą podlegały zaliczce na podatek. Natomiast, jeśli nawet w jakiejś części kwota przekroczyła limit, to od różnicy należy naliczyć zaliczkę na podatek.

Zdarza się również, że bonusy świąteczne z ZFŚS są (zgodnie z zapisami regulaminu) przyznawane również zleceniobiorcom. W tym przypadku jednak bez względu na przyznaną kwotę bonus będzie podlegał zaliczce na podatek.

Natomiast, jeśli bonusy świąteczne z ZFŚS są przyznawane emerytom i rencistom, którzy są byłymi Pracownikami, to do kwoty 3.000 zł bonus będzie zwolniony z opodatkowania. Jeśli świadczenie przekroczy 3.000 zł, to należy odprowadzić 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Środki wypłacone z ZFŚS są wyłączone z oskładkowania.

xd

zespół MAC AUDITOR

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach