Możliwość skorzystania z dwóch ulg podatkowych dla niektórych grup zatrudnionych

Podatnicy do ukończenia 26 roku życia z mocy prawa korzystają ze zwolnienia z zaliczki na podatek do wysokości 85.528 zł z dochodów osiągniętych z:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • z tytułu odbywania stażu uczniowskiego
  • z tytułu odbywania praktyk absolwenckich
  • zasiłku macierzyńskiego

Co się dzieje po przekroczeniu tego progu?

Pracodawca jest zobowiązany naliczać zaliczkę w wysokości 12% do osiągnięcia dochodu w wysokości 120.000 zł, a następnie zaliczkę 32%. W przypadku umowy cywilno-prawnej nadal będzie to 12%, chyba że podatnik złoży oświadczenie o naliczaniu zaliczki 32%.

Opisane zwolnienie z opłacania zaliczki dotyczy nie tylko osób do 26 roku życia, ale też pracujących seniorów, osób posiadających rodzinę 4+ oraz osób korzystających z ulgi na powrót.

Dochody powyższych podatników mogą zostać zwolnione z obowiązku płacenia zaliczki na podatek, ale tylko w określonych przypadkach.

Zgodnie z art. 31c Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli podatnik złoży oświadczenie, że jego roczne dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczą kwoty 30.000 Pracodawca/Zleceniodawca nadal nie będzie naliczał zaliczki na podatek.

Należy tu zwrócić uwagę na dochody niepodlegające opodatkowaniu i dochody podlegające opodatkowaniu. W przypadku osoby do 26 roku życia do kwoty 85.5828 zł będą to dochody niepodlegające opodatkowaniu, dopiero po przekroczeniu tej kwoty dochody podlegają opodatkowaniu i od kwoty przekroczenia należy liczyć te 30.000 zł.

Zatem podatnik de facto może skorzystać z ulg podatkowych do łącznej kwoty dochodów 115.528 zł w danym roku podatkowym.

zespół MAC AUDITOR

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach