Zatrudnianie studentów na umowy zlecenia

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

Popularną formą zatrudnienia studentów są umowy zlecenia. Ta forma jest szczególnie polecana przy pracach, które nie mają charakteru podporządkowania pracowniczego. Dla przypomnienia: stosunek pracy może zostać stwierdzony, jeśli łącznie są spełnione następujące warunki:

Praca jest wykonywana:

  • w miejscu,
  • w czasie,
  • pod kierownictwem
  • i za wynagrodzeniem.

Warto o tym pamiętać przy ustalaniu warunków wykonywania umowy zlecenia oraz konstruowaniu umów. W przypadku kontroli ZUS lub kontroli PIP kwestia umów zlecenia na pewno zostanie poruszona. Kontrolujący poprosi o dokumenty, może prosić o dodatkowe wyjaśnienia, przedstawienie stanu faktycznego. Warto zadbać o to, aby gdy intencją stron było zawarcie umowy zlecenia – nie został stwierdzony stosunek pracy.

Poza prawidłowym skonstruowaniem umowy zlecenia oraz prawidłowym ustaleniem warunków świadczenia pracy na podstawie tej umowy cywilnoprawnej warto pamiętać, że co do zasady umowa zlecenia ze studentem nie powoduje obciążeń ZUS. Aby od umowy zlecenia nie musiały być odprowadzane składki ZUS muszą być łącznie spełnione poniższe warunki:

  • Student nie może przekroczyć 26 roku życia
  • Student musi studiować na studiach inżynierskich, licencjackich lub magisterskich
  • Student musi poświadczyć swój status studenta.

Warto zadbać o prawidłowe poświadczenie statusu studenta. Oprócz oświadczenia zleceniobiorcy o byciu studentem, proponuję poprosić o aktualne ksero legitymacji lub o zaświadczenie z uczelni.

Uwaga!

Przy dłuższych umowach zlecenia należy pamiętać o:

  • sprawdzaniu, że nasz student się nie zestarzał i nie przekroczył wieku uprawniającego do nie odprowadzania składek ZUS (26 lat)
  • systematycznym gromadzeniu poświadczeń statusu studenta: przynajmniej 2 razy w roku w terminie 31 października i 31 marca
  • że student, który się obronił automatycznie traci status studenta i od następnego dnia należy zgłosić go do ZUS i odprowadzać składki. Nie dotyczy to studentów, którzy bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich lub inżynierskich kontynuują studia magisterskie

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 17:30. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach