Zmiany podatkowe 2018 - wyższy próg jednorazowej amortyzacji

Znowelizowane przepisy podwyższają z dotychczasowej kwoty 3 500 zł do 10 000 zł limit tzw. jednorazowej amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Mechanizm tzw. jednorazowej amortyzacji oznacza, że wydatki poniesione na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Limit 10000 zł ma zastosowanie dla każdego środka trwałego (wartości niematerialnej) rozpatrywanego oddzielnie.

Zwracamy uwagę, że zmiana ma zastosowanie dla celów podatkowych i nie przekłada się bezpośrednio na zasady rachunkowości firmy. Każde przedsiębiorstwo powinno zatem dokonać analizy swojej polityki rachunkowości i podjąć decyzję o jej ewentualnej zmianie w celu ujednolicenia zasad amortyzacji dla celów bilansowych i podatkowych. Należy jednak podkreślić, że takie ujednolicenie nie jest uzasadnione, jeżeli skutkowałoby jednorazowym zaliczaniem do kosztów dla celów rachunkowości znaczących nakładów, których kwota w skali roku istotnie wpływa na wynik finansowy. W takim przypadku dla celów rachunkowości należy amortyzować środek trwały (wartość niematerialną) przez okres jego ekonomicznej użyteczności. Może to oznaczać, że amortyzacja dla celów rachunkowości będzie w konsekwencji wykazywać inne kwoty niż amortyzacja prowadzona dla celów podatku dochodowego (CIT).

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach