Zwrot VAT - zaostrzone kryteria przyspieszonego zwrotu podatku

Zespół MAC

Kolejną istotną zmianą mającą kluczowy wpływ na działalność podatników jest wprowadzenie ograniczenia w stosowaniu zwrotu VAT w przyspieszonym terminie - 25 dni. Zwrot podatku w ww terminie będzie możliwy jedynie po spełnieniu ściśle określonych warunków - znacznie bardziej rygorystycznych niż dotychczas.

Ustawodawca wprowadził limit transakcji regulowanych gotówkowo w przypadku zwrotu nadwyżki podatku w terminie przyspieszonym. Łączna wartość brutto faktur VAT ujętych w rejestrze zakupu opłaconych za pomocą rachunku innego niż rachunek firmowy (a więc również gotówką) nie może przekroczyć 15 tys. PLN. Kluczowe jest również to, aby kwota nadwyżki wynikała co do zasady z bieżącego rozliczenia - kwota do przeniesienia z poprzedniego okresu nie może przekroczyć 3 tys. PLN. 

Zwrot VAT w przyspieszonym terminie jest niemożliwy dla nowych podatników - wymogiem jest posiadanie statusu podatnika VAT czynnego przynajmniej przez 12 kolejnych miesięcy poprzedzających okres, za który składany jest wniosek o zwrot podatku. Szczegółowe wymogi zwrotu są określone w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach