Odwrotne obciążenie - zmiany podatkowe

Zespół MAC

Rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

W świetle zmian podatkowych obowiązujących od początku roku, mechanizm odwrotnego obciążenia obejmie m.in.: 

  • usługi budowlane wymienione w nowym załączniku nr 14 do ustawy o VAT, jednak tylko, gdy dojdzie do spełnienia - łącznie - trzech poniższych warunków:
    • usługodawcą jest podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, niekorzystający z tzw. zwolnienia podmiotowego,
    • usługobiorcą również jest podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
    • usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (ustawa nie precyzuje jednak pojęcia podwykonawcy).
  • procesory (powyżej 20 000 zł w ramach jednolitej gospodarczo transakcji),
  • metale szlachetne i wyroby z metali szlachetnych.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach