Biegły rewident - audytor i partner w biznesie

Przedmiot działalności biegłego rewidenta kojarzy się  głównie z czynnościami rewizyjnymi – weryfikacją prawidłowości sprawozdań finansowych, prawdziwości stanu przedstawionego w nim oraz wydaniem niezależnej opinii dotyczącej kondycji i oceny zarządzania przedsiębiorstwem.

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów od ubiegłego roku pracuje nad rozszerzeniem wiedzy na temat działalności biegłych rewidentów, głównie tej dotyczącej doradztwa biznesowego i możliwości wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania jej potencjałem czy wsparcia merytorycznego w skomplikowanym środowisku podatków czy MSSR.

Korzystanie z usług biegłego daje gwarancję profesjonalnego wsparcia, opartego na bieżącej i stale aktualizowanej  wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków, a także wysokiego standardu pracy do jakiego są zobowiązani i przyzwyczajeni biegli  rewidenci. Dodatkową korzyścią jest zwiększenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa przed bankami, instytucjami czy kontrahentami.

Korzyści z usług biegłego rewidenta mogą czerpać nie tylko duże firmy i korporacje – coraz więcej firm z sektora MŚP otwiera się na możliwość współpracy i korzystanie z usług przeglądu, badania czy doradztwa podatkowego.

Ze szczegółami dotyczącymi zakresu działań i zalet jakie za sobą niosą można zapoznać się w materiałach przygotowanych przez KIBR:

Szczególnie warto zwrócić uwagę na możliwość zlecenia biegłemu rewidentowi przygotowania sprawozdania finansowego firmy – według najnowszych rozporządzeń sankcjom mogą zostać poddani właściciele firm zalegających ze sprawozdaniem o czym pisaliśmy w artykule „Zaległe sprawozdania finansowe” . Największym walorem takiego rozwiązania jest zgodność przygotowanego dokumentu ze wszystkimi wymaganiami nałożonymi przez instytucje (rewizyjne i skarbowe), jego przejrzystość oraz zgodność z obowiązującym prawem podatkowym, zasadami rachunkowości i prawem obowiązującym przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę sytuację wielu przedsiębiorstw, które z różnych powodów nie dopełniły wskazanych obowiązków, bądź też chcą zlecić przygotowanie sprawozdań finansowych niezależnemu wyspecjalizowanemu podmiotowi, firma Mac Auditor uruchomiła dodatkową usługę obejmującą przygotowanie zaległych sprawozdań finansowych – więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: zlozsprawozdanie.pl.

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach