Deklaracje w formie elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem, to nowy obowiązek dla firm - zmiany od 1 stycznia 2015 roku dotyczą deklaracji składanych za 2014 rok

Odpowiedzi udzieliła: Renata Guza

Początek roku to czas sporządzania deklaracji rocznych, w tym PIT-4R i PIT-11. Tym razem nie pozostawiono wyboru firmom sporządzającym PIT-y dla więcej niż 5 podatników. Firmy zostały zobowiązane wysłać deklaracje elektronicznie. Ale aby je wysłać, najpierw należy je podpisać. I tu należy podkreślić, że należy je podpisać elektronicznie. 

Od 2015 roku jest obowiązek składania do urzędów skarbowych deklaracji za 2014 rok: PIT-4R, PIT-8AR,  IFT-3/IFT-3R, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R, w formie elektronicznej. 

Ważne! Przed wysyłką deklaracji, jest konieczność podpisania ich przy pomocy tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego, który zastąpi stosowany dotychczas podpis odręczny.

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić w jednej z pięciu firm wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki, które świadczą usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego:

Przekazanie druków w formie papierowej jest dopuszczalne jedynie przez firmy rozliczające nie więcej niż 5 podatników (m.in. osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o zarządzanie). Pozostałe firmy są zobowiązane do przekazywania deklaracji w formie elektronicznej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych, spowoduje wyeliminowanie kosztów wysyłki w formie papierowej (koszt znaczków, kopert, papieru, adresowania kopert i potwierdzeń nadania oraz koszt czasu pracy pracownika, który zanosił przesyłki na pocztę).

Ważne! Termin złożenia w formie elektronicznej PIT-4R, PIT-8AR i IFT-3/IFT-3R to 2 luty 2015 roku, a PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i IFT-1/IFT-1R, to 2 marzec 2015 roku. 

Sugerujemy jak najszybszy zakup bezpiecznego podpisu, ponieważ przynajmniej kilka dni trwają formalności związane z jego zakupem. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że po raz pierwszy deklaracje będą masowo składane w formie elektronicznej, wiec dobrze byłoby wyprzedzić skomasowaną wysyłkę, w ostatnich dniach terminu złożenia deklaracji.

Więcej informacji na temat nowych zasad podpisywania deklaracji znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp;jsessionid=B9AA06165F4B2976C2BF69BADB8D74A4

http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zmian.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1971).

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach