Nowe kody ZUS – projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Odpowiedzi udzieliła: Mariola Pawlukiewicz

1 stycznia 2015 r. mają zostać wprowadzone 3 dodatkowe kody ZUS. Konieczność zmiany jest wynikiem projektu wprowadzenia od 2015 r. obowiązku ubezpieczeń emerytalnych i rentowych dla członków rad nadzorczych.

Katalog kodów tytułu do ubezpieczenia zostanie dostosowany  do zmian w projekcie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. W wyniku tej nowelizacji  pojawią się kody uwzględniające trzy sytuacje względem ZUS członków rad nadzorczych pełniących swoje funkcje odpłatnie:

  • kod 22 40 – będzie dotyczył członków rad nadzorczych pełniących swoją funkcję nieodpłatnie, podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • kod 22 41 – będzie dotyczył członków rad nadzorczych otrzymujących wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji i w związku z tym podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, 
  • kod  22 42 – będzie dotyczył członków rad nadzorczych, obcokrajowców mieszkających na stałe poza Polską, podlegających ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pełnionej funkcji, ale nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kody ubezpieczeń stanowią podstawę zgłoszeń w ZUS. Na ich podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych identyfikuje płatnika i ubezpieczonego  w ramach odpowiednich grup składkowych. Dlatego tak ważne jest posługiwanie się prawidłowymi kodami przy rejestracji i zgłoszeniach ubezpieczonych.

Podstawa prawna:

  • Załącznik nr 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444, z późn. Zm.)

Inne źródła:

  • Projekt z dnia 24 października 2014 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
  • http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/ubezpieczenia-spoleczne/

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach