Elektroniczna wysyłka deklaracji podatkowych

Zespół MAC

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzony zostaje obowiązek składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej. Jedynie nieliczni podatnicy mają nadal możliwość składania deklaracji w formie papierowej, ale muszą oni spełnić kilka warunków - m.in. nie dokonują transakcji podlegających wykazaniu w VAT-UE ani transakcji podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia a także nie podlegają obowiązkowi składania deklaracji elektronicznych do ZUS, czy na potrzeby CIT i PIT.

Wskazane podmioty mają ten obowiązek odroczony do 2018 roku. 

Prawo do składania deklaracji kwartalnych tracą podatnicy inni niż mail - o obrotach przekraczających 1 200 000 EURO rocznie. Również firmy rozpoczynające działalność nie będą mogły stosować deklaracji kwartalnych. 

Informacje podsumowujące - VAT-UE mogą być składane wyłącznie elektronicznie - w terminie do 25 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Powyższa zmiana skutkuje również tym, że podmioty, które nie mogą stosować deklaracji kwartalnych powinny złożyć do urzędu skarbowego aktualizację formularza VAT-R w ciągu 7 dni od zaistnienia takiej okoliczności. 

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach