Wykreślenie podatników VAT z rejestru

Zespół MAC

Kolejne kluczowe zmiany podatkowe dotyczą możliwości wykreślania podatników VAT z rejestru. 

Obecnie może ono nastąpić m.in. w przypadku:

  • zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 miesięcy,
  • nieskładania deklaracji lub składania deklaracji „zerowych” przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały,
  • stwierdzenia wystawiania tzw. „pustych” faktur lub faktur korygujących (chyba że faktura taka była wynikiem pomyłki lub jej wystawienie nastąpiło bez wiedzy podatnika),
  • uczestnictwa w procederze wyłudzeń VAT.

Z informacji prasowych wynika, że w styczniu 2017 roku z rejestru zostało wykreślonych prawie 6000 podmiotów. Duża część wykreśleń dotyczy sytuacji, gdzie jako powód podano brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem. Budzi to sporo kontrowersji, gdyż widzimy, że np. próba kontaktu ze strony urzędu oznacza czasem próbę połączenia/kilku połączeń z tzw. numeru zastrzeżonego, gdzie podatnik może nie mieć możliwości odebrania takiego telefonu a następnie otrzymuje pismo o braku możliwości kontaktu i wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Kontakt

POTRZEBUJESZ INFORMACJI O USŁUGACH? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Porozumiewamy się swobodnie językiem polskim oraz angielskim. 

Godziny otwarcia biura 8:00 - 18:00. 

sprawdź dojazd
QR Code
Adres

Informacja o usługach

Informacje o usługach